Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Όλες οι ανακοινώσεις2022-09-26T11:30:31+03:00
905, 2023

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια και εγκατάσταση «LASER ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (CPV 33161900-3)» και «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ (CPV 33153000-7)» για τις ανάγκες του Ουρολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

09.05.2023|Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

3003, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 06/2023 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 189332 ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (CPV 42511200-3), ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ

30.03.2023|Προκηρύξεις Διαγωνισμών|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top