Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr
Όλες οι ανακοινώσεις2022-09-26T11:30:31+03:00
809, 2022

Διακήρυξη 21/2022 (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 171301,171302,171303,171304,171305) Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού με ταυτόχρονη παραχόρηση Συνοδού Εξοπλισμού – Καλλιεργειών Μικροβιολογίας (CPV 33698100-0)

08.09.2022|Ανοικτοί Άνω του Ορίου Διαγωνισμοί|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top