Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Όλες οι ανακοινώσεις2022-09-26T11:30:31+03:00
2302, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2023 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 181606,181607 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ/ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΟ (CPV 33111500-6) & “C-ARM ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (CPV 33111600-7)”» Α/Α 6 της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5075964

23.02.2023|Έργα ΕΣΠΑ, Προκηρύξεις Διαγωνισμών|

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2 Αρχείο Νο3

2302, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2023, ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 184855 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (CPV 33192230-3)»

23.02.2023|Έργα ΕΣΠΑ, Προκηρύξεις Διαγωνισμών|

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

Go to Top