Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

«Ανάθεση εργασιών προμήθειας, τοποθέτησης και εγκατάστασης υλικών και εξοπλισμού πληροφορικής, για την Αναβάθμιση των Δικτυακών υποδομών και των υποδομών πληροφορικής του ΚΨΥ Χανίων» (CPV 48000000 – 30200000)

2022-09-21T14:59:21+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

«Ανάθεση εργασιών προμήθειας, τοποθέτησης και εγκατάστασης υλικών και εξοπλισμού πληροφορικής, για την Αναβάθμιση των Δικτυακών υποδομών και των υποδομών πληροφορικής του ΚΨΥ Χανίων» (CPV 48000000 – 30200000)2022-09-21T14:59:21+03:00

EKTEΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΘΥΡΩΝ ΕΞΩΣΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19 (CPV:45262600-7|

2022-09-19T17:24:21+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

EKTEΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΘΥΡΩΝ ΕΞΩΣΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19 (CPV:45262600-7|2022-09-19T17:24:21+03:00

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CPV-38434540-3

2022-09-09T14:33:04+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CPV-38434540-32022-09-09T14:33:04+03:00

Έρευνα Αγοράς για την προμήθεια Στολών (CPV 18110000-3) και Υποδημάτων (CPV 18832000-0) για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος κλινικής διατροφής

2022-09-06T14:51:57+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα Αγοράς για την προμήθεια Στολών (CPV 18110000-3) και Υποδημάτων (CPV 18832000-0) για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος κλινικής διατροφής2022-09-06T14:51:57+03:00

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΜΕΑ CPV-33130000-0»

2022-09-01T15:11:12+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΜΕΑ CPV-33130000-0»2022-09-01T15:11:12+03:00

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 90920000-2) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΥΣ

2022-08-31T10:46:36+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 90920000-2) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΥΣ2022-08-31T10:46:36+03:00

Ανάθεση εργασιών προμήθειας, τοποθέτησης και εγκατάστασης υλικών και εξοπλισμού πληροφορικής, για την Αναβάθμιση των Δικτυακών υποδομών και των υποδομών πληροφορικής του ΚΨΥ Χανίων» (CPV 48000000 – 30200000)

2022-08-10T16:32:43+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανάθεση εργασιών προμήθειας, τοποθέτησης και εγκατάστασης υλικών και εξοπλισμού πληροφορικής, για την Αναβάθμιση των Δικτυακών υποδομών και των υποδομών πληροφορικής του ΚΨΥ Χανίων» (CPV 48000000 – 30200000)2022-08-10T16:32:43+03:00

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (CPV 50413200-5), ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ.

2022-08-05T13:22:56+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (CPV 50413200-5), ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ.2022-08-05T13:22:56+03:00

ANAΡΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ LEGIONELLA» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» (CPV 98300000-6) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ .ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

2022-08-05T13:22:01+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ANAΡΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ LEGIONELLA» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» (CPV 98300000-6) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ .ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ2022-08-05T13:22:01+03:00

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 720 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ SARS –CoV-2 (CPV:33696500-0)»ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΠ COVID TOY Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ

2022-07-14T15:14:33+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 720 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ SARS –CoV-2 (CPV:33696500-0)»ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΠ COVID TOY Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ2022-07-14T15:14:33+03:00
Go to Top