Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΟΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ

2023-05-19T10:21:19+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΟΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ2023-05-19T10:21:19+03:00

Έρευνα Αγοράς που αφορά την «Προμήθεια δέκα (10) τραπεζιών εργαλειοδοσίας σταθερού ύψους (CPV 33141620-2) για τις ανάγκες των Χειρουργείων» του Γ.Ν.Χανίων

2023-03-13T15:20:25+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα Αγοράς που αφορά την «Προμήθεια δέκα (10) τραπεζιών εργαλειοδοσίας σταθερού ύψους (CPV 33141620-2) για τις ανάγκες των Χειρουργείων» του Γ.Ν.Χανίων2023-03-13T15:20:25+02:00

Έρευνα Αγοράς για την «Προμήθεια οκτώ (8) (HDD) Σκληρών Δίσκων (CPV 30232000-4) για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων»

2023-03-10T11:37:07+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα Αγοράς για την «Προμήθεια οκτώ (8) (HDD) Σκληρών Δίσκων (CPV 30232000-4) για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων»2023-03-10T11:37:07+02:00

Έρευνα Αγοράς που αφορά την «Αντικατάσταση των οπτικών ινών του δικτύου DATA (CPV 32560000-6) του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων»

2023-03-10T11:35:09+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα Αγοράς που αφορά την «Αντικατάσταση των οπτικών ινών του δικτύου DATA (CPV 32560000-6) του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων»2023-03-10T11:35:09+02:00

Έρευνα αγοράς για την επείγουσα Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής (CPV 30232000-4) για την κάλυψη των αναγκών της νέας μονάδας επεμβατικής κάρδιο – αγγειογραφίας του ΓΝ Χανιών

2023-03-03T15:04:54+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα αγοράς για την επείγουσα Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής (CPV 30232000-4) για την κάλυψη των αναγκών της νέας μονάδας επεμβατικής κάρδιο – αγγειογραφίας του ΓΝ Χανιών2023-03-03T15:04:54+02:00

Έρευνα Αγοράς που αφορά την προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης για τις ανάγκες του ψυχιατρικού τομέα του Γ.Ν.Χανίων

2023-03-01T12:20:39+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα Αγοράς που αφορά την προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης για τις ανάγκες του ψυχιατρικού τομέα του Γ.Ν.Χανίων2023-03-01T12:20:39+02:00
Go to Top