Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (CPV 50800000-3)» ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΠΙΛΕΟΝ

2024-05-24T16:14:10+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (CPV 50800000-3)» ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΠΙΛΕΟΝ2024-05-24T16:14:10+03:00

Έρευνα Αγοράς που αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου Χανίων

2024-05-16T16:18:18+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα Αγοράς που αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου Χανίων2024-05-16T16:18:18+03:00

Έρευνα Αγοράς που αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου Χανίων

2024-05-14T10:19:25+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα Αγοράς που αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου Χανίων2024-05-14T10:19:25+03:00

Έρευνα Αγοράς που αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου Χανίων

2024-04-19T16:10:05+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα Αγοράς που αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου Χανίων2024-04-19T16:10:05+03:00

Έρευνα Αγοράς που αφορά την «Προμήθεια πενήντα (50) Ασυρμάτων (CPV 31711110-7) για τις Επιχειρησιακές Ασκήσεις Ετοιμότητας στο πλαίσιο εφαρμογής των Σχεδίων Έκτακτων Αναγκών «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ –ΠΕΡΣΕΑΣ»

2024-04-18T10:50:15+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα Αγοράς που αφορά την «Προμήθεια πενήντα (50) Ασυρμάτων (CPV 31711110-7) για τις Επιχειρησιακές Ασκήσεις Ετοιμότητας στο πλαίσιο εφαρμογής των Σχεδίων Έκτακτων Αναγκών «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ –ΠΕΡΣΕΑΣ»2024-04-18T10:50:15+03:00

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών για τους πύργους ψύξης του συστήματος κεντρικού κλιματισμού του Γ.Ν. Χανίων.

2024-04-12T14:27:10+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών για τους πύργους ψύξης του συστήματος κεντρικού κλιματισμού του Γ.Ν. Χανίων.2024-04-12T14:27:10+03:00

Έρευνα Αγοράς που αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου Χανίων

2024-04-11T17:54:37+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα Αγοράς που αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου Χανίων2024-04-11T17:54:37+03:00
Go to Top