Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΥΠΟΥ Α2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ (CPV:33181000-2)

2023-11-30T15:31:11+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΥΠΟΥ Α2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ (CPV:33181000-2)2023-11-30T15:31:11+02:00

Έρευνα Αγοράς που αφορά την «Προμήθεια απεικονιστικών μηχανημάτων που αφορούν αγγειακές παθήσεις» (CPV 33141620-2)

2023-11-29T10:59:47+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα Αγοράς που αφορά την «Προμήθεια απεικονιστικών μηχανημάτων που αφορούν αγγειακές παθήσεις» (CPV 33141620-2)2023-11-29T10:59:47+02:00

Έρευνα Αγοράς που αφορά την «Προμήθεια και τοποθέτηση δεκαπέντε (15) αυτόνομων κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (CPV 42500000-1), για τις ανάγκες των δομών φιλοξενίας του ψυχιατρικού τομέα»

2023-11-22T10:50:35+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα Αγοράς που αφορά την «Προμήθεια και τοποθέτηση δεκαπέντε (15) αυτόνομων κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (CPV 42500000-1), για τις ανάγκες των δομών φιλοξενίας του ψυχιατρικού τομέα»2023-11-22T10:50:35+02:00

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΟ «ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» (CPV 24951230-6) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

2023-11-14T16:28:08+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΟ «ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» (CPV 24951230-6) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ2023-11-14T16:28:08+02:00

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ CPV- 34913000-0 & 50420000-5

2023-11-10T12:16:06+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ CPV- 34913000-0 & 50420000-52023-11-10T12:16:06+02:00

Έρευνα Αγοράς που αφορά την Προμήθεια αντιδραστηρίων για την «Διάγνωση της φυματίωσης με την μέθοδο IGRA (CPV 33696500-0)» για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Μικροβιολογικού Τμήματος , με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος.

2023-11-01T15:01:05+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα Αγοράς που αφορά την Προμήθεια αντιδραστηρίων για την «Διάγνωση της φυματίωσης με την μέθοδο IGRA (CPV 33696500-0)» για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Μικροβιολογικού Τμήματος , με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος.2023-11-01T15:01:05+02:00
Go to Top