Η συγκρότηση του σώματος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, αποτελείται από τα παρακάτω τακτικά & αναπληρωματική μέλη:

Ιατροί Συντονιστές Διευθυντές ΕΣΥ ή μοναδικοί Διευθυντές ή Διευθυντές που ασκούν καθήκοντα προσωρινού προϊσταμένου Τμήματος

Τζανάκης Ιωάννης του Παύλου (τακτικό μέλος, ως Πρόεδρος),​
Δ/ντής Νεφρολογίας, Δντής Παθολογικού Τομέα.
Κόρακας Παναγιώτης του Αντωνίου (ως αναπληρωματικό μέλος)​
Δ/ντής Ακτινοδιαγνωστικής

Ιατροί Διευθυντές ΕΣΥ (που δεν ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου)

Παπαδάκη Αντωνία του Νικολάου (τακτικό μέλος) ​
Δ/ντρια Νεφρολογίας
Πρώιμος Ευκλείδης του Κωνσταντίνου (τακτικό μέλος)​
Δ/ντής Ω.Ρ.Λ

Ιατροί Επιμελητές Α ΕΣΥ

Ξυνή Αγγέλα του Νικολάου (τακτικό μέλος) ​
Επιμ. Α παθολογίας
Γραμματικόπουλος Κυριάκος του Μύρωνα (αναπληρωματικό μέλος)​
Επιμ. Α΄ Καρδιολογίας

Ιατροί Επιμελητές Β ΕΣΥ

Πετράκης Γεώργιος του Στυλιανού (τακτικό μέλος)
Επιμ. Β΄ Γεν. Χειρουργικής ​
Φραγκάκη Χριστίνα του Γεωργίου (αναπληρωματικό μέλος)​
Επιμ. Β’ Πυρηνικής Ιατρικής

Επιστημονικό μη ιατρικό & παραϊατρικό προσωπικό ΠΕ

Προφητάκη Βασιλική του Κυριάκου (τακτικό μέλος)​
Κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
Καλογιάννης Κων/νος του Μιχαήλ (αναπληρωματικό μέλος)​
Κλάδου ΠΕ Χημείας – Βιοχημείας – Βιολογίας

Επιστημονικό μη ιατρικό & παραϊατρικό προσωπικό ΤΕ

Παντιέρας Νικόλαος του Ευαγγέλου, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, Προϊστάμενος Τμ. Παραϊατρικών Επαγγελμάτων (τακτικό μέλος)
Στεφανογιάννης Ιωάννης του Δημητρίου (αναπληρωματικό μέλος)​
Κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

Ειδικευόμενοι ιατροί

Κακαβάς Γεώργιος του Ευαγγέλου, (τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωματικό)
Ειδικευόμενος ιατρός Νεφρολογίας

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Ορφανιώτη Βασιλική του Μύρωνα, (τακτικό μέλος)
Κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής
Σταματάκη Ελένη του Σταύρου (αναπληρωματικό μέλος)​
Κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής

Η θητεία του Συμβουλίου είναι διετής, από 17/6/2022 μέχρι και 16/6/2024.

Γραμματειακή Υποστήριξη του Επιστημονικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ (ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού)
ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας) – Αναπληρώτρια