Την 27/12/2021 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου και πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία για όλες τις θέσεις με τα εξής αποτελέσματα:

Πρόεδρος: Γεωργιακάκης Βαρδής
Αντιπρόεδρος: Κοντορινάκης Ευτύχιος
Γραμματέας: Γεωργουσάκη Σοφία
Αναπληρώτρια Γραμματέας: Πήχα Βάγια
Ταμίας: Περράκη Εμμανουέλα
Έφορος: Δραμητινού Ειρήνη
Μέλοι:
Τσιμπογιάννης Σπυρίδων
Παπαδομανωλάκης Νικόλαος
Νευράκης Ελευθέριος

Για την εξελεγκτική επιτροπή:
Ράμναλη Βασιλική
Μυτιληνάκη Μαρία

Email: sylogos@chaniahospital.gr

Χρήσιμες Συνδέσεις:
Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν.
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.