Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Δυναμικό Σύστημα Αγορών2022-09-26T11:34:44+03:00

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟY ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ CPV-15000000-8) ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ 2022- 2023,2023- 2024, 2024-2025 & 2025-2026. η οποία μπορεί κάθε έτος να παραταθεί χρονικά με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου την τρίμηνη παράταση ως προς την απορρόφηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της. Εκτιμώμενη Συνολική αξία σύμβασης: 4.142.421,28 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Δείτε [...]

Go to Top