Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας (Η εφαρμογή αυτή δουλεύει μόνο μέσα από το εσωτερικό δίκτυο του Νοσοκομείου.)