Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΗΤΟΙ ΕΝΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ (CPV-33910000-2), ΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛOΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (CPV-33111000-1), KAI XΕΙΡΟΥΡΓΙKΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ (CPV-33162-100-4) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (22DIAB000022634)

2022-05-11T16:56:00+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΗΤΟΙ ΕΝΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ (CPV-33910000-2), ΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛOΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (CPV-33111000-1), KAI XΕΙΡΟΥΡΓΙKΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ (CPV-33162-100-4) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (22DIAB000022634)2022-05-11T16:56:00+03:00

Παρατηρήσεις Οικονομικών Φορέων έπειτα από την ολοκλήρωση Πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (CPV 33192230-3)

2022-05-11T17:30:28+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Παρατηρήσεις Οικονομικών Φορέων έπειτα από την ολοκλήρωση Πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (CPV 33192230-3)2022-05-11T17:30:28+03:00

Παρατηρήσεις Οικονομικών Φορέων, κατόπιν ολοκλήρωσης της Δεύτερης (β) Δημόσιας Διαβούλευσης (AΔΑΜ 21DIAB000019531 21-09-15) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στο πλαίσιο ωρίμανσης του Υποέργου 4 της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

2022-05-11T21:52:20+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Παρατηρήσεις Οικονομικών Φορέων, κατόπιν ολοκλήρωσης της Δεύτερης (β) Δημόσιας Διαβούλευσης (AΔΑΜ 21DIAB000019531 21-09-15) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στο πλαίσιο ωρίμανσης του Υποέργου 4 της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»2022-05-11T21:52:20+03:00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Β) Δεύτερης Δημόσιας Διαβούλευσης (21DIAB000018595) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 38434540-3) ΥΠΟΕΡΓΟ 5 της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με κωδικό MIS 5075964

2022-05-11T21:53:53+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Β) Δεύτερης Δημόσιας Διαβούλευσης (21DIAB000018595) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 38434540-3) ΥΠΟΕΡΓΟ 5 της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με κωδικό MIS 50759642022-05-11T21:53:53+03:00

Παρατηρήσεις – Σχόλια Οικονομικών Φορέων κατόπιν ολοκλήρωσης Β Δημόσιας Διαβούλευσης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ ΚΑΜΕΡΑΣ SPECT-CT (CPV 33111620-3)

2022-05-11T21:58:45+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Παρατηρήσεις – Σχόλια Οικονομικών Φορέων κατόπιν ολοκλήρωσης Β Δημόσιας Διαβούλευσης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ ΚΑΜΕΡΑΣ SPECT-CT (CPV 33111620-3)2022-05-11T21:58:45+03:00

Ανάρτηση Παρατηρήσεων Α Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ PVC για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

2022-05-11T22:16:03+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανάρτηση Παρατηρήσεων Α Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ PVC για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.2022-05-11T22:16:03+03:00

Ανάρτηση Παρατηρήσεων Β Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Υποέργου 3 στο πλαίσιο της πράξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

2022-05-11T22:16:18+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανάρτηση Παρατηρήσεων Β Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Υποέργου 3 στο πλαίσιο της πράξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»2022-05-11T22:16:18+03:00

Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών σχετικά με την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33111000-1) ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (21DIAB000016594)»

2022-05-11T22:20:13+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών σχετικά με την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33111000-1) ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (21DIAB000016594)»2022-05-11T22:20:13+03:00

Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ γ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Α’ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (21DIAB000016252).”

2022-05-11T22:26:43+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ γ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Α’ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (21DIAB000016252).”2022-05-11T22:26:43+03:00
Go to Top