Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Διακήρυξη με αριθμό 10/2024 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ “348485”) δημόσιου, ηλεκτρονικού, ανοικτού, κάτω των ορίων (τακτικού) διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «Μεταφοράς Βιολογικού Υλικού και Αίματος» (CPV 60000000-8)»για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συμβάσεων 2024

2024-04-09T10:33:57+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Διακήρυξη με αριθμό 10/2024 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ “348485”) δημόσιου, ηλεκτρονικού, ανοικτού, κάτω των ορίων (τακτικού) διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «Μεταφοράς Βιολογικού Υλικού και Αίματος» (CPV 60000000-8)»για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συμβάσεων 20242024-04-09T10:33:57+03:00

Διακήρυξη με αριθμό 07/2024 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ” 346633″) δημόσιου, ηλεκτρονικού, ανοικτού, κάτω των ορίων (τακτικού) διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας (CPV) : 85121000-3 Ιατρικές υπηρεσίες και Τεχνικού Ασφαλείας (CPV 71317210-8-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας) για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

2024-03-10T12:26:11+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Διακήρυξη με αριθμό 07/2024 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ” 346633″) δημόσιου, ηλεκτρονικού, ανοικτού, κάτω των ορίων (τακτικού) διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας (CPV) : 85121000-3 Ιατρικές υπηρεσίες και Τεχνικού Ασφαλείας (CPV 71317210-8-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας) για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων2024-03-10T12:26:11+02:00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (CPV 18100000-0) ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (CPV 35113400-3) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

2024-01-26T14:05:08+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (CPV 18100000-0) ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (CPV 35113400-3) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ2024-01-26T14:05:08+02:00

Διακήρυξη 10/2023 για την «Προμήθεια ενός κλειστού φορτηγού οχήματος τύπου VAN» ( CPV 34136100-0) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

2023-06-09T10:51:24+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Διακήρυξη 10/2023 για την «Προμήθεια ενός κλειστού φορτηγού οχήματος τύπου VAN» ( CPV 34136100-0) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων2023-06-09T10:51:24+03:00

Προμήθεια Απεικονιστικού Συστήματος Καθοδηγούμενης Χειρουργικής (Νavigator System), Ρινός, Κεφαλής και Τραχήλου (CPV 33168100-6) εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 148.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες του ΩΡΛ Χειρουργείου, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025

2022-08-08T11:26:00+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Προμήθεια Απεικονιστικού Συστήματος Καθοδηγούμενης Χειρουργικής (Νavigator System), Ρινός, Κεφαλής και Τραχήλου (CPV 33168100-6) εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 148.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες του ΩΡΛ Χειρουργείου, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-20252022-08-08T11:26:00+03:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2022 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 159592) ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟ – ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (CPV 44190000-8)

2022-05-13T11:22:31+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2022 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 159592) ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟ – ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (CPV 44190000-8)2022-05-13T11:22:31+03:00

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 08/2022 – (ΕΣΗΔΗΣ 158204) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ(CPV:24100000-5) και την ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ(CPV:44612200-5)

2022-05-13T11:19:02+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 08/2022 – (ΕΣΗΔΗΣ 158204) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ(CPV:24100000-5) και την ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ(CPV:44612200-5)2022-05-13T11:19:02+03:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 08/2022 – (ΕΣΗΔΗΣ 158204) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ(CPV:24100000-5) και την ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ(CPV:44612200-5)

2022-05-13T11:17:43+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 08/2022 – (ΕΣΗΔΗΣ 158204) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ(CPV:24100000-5) και την ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ(CPV:44612200-5)2022-05-13T11:17:43+03:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 03/2022 – (ΕΣΗΔΗΣ “155853”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 60000000-8)» για ένα έτος (2022) εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης (80.645,16 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%) 100.000,00 ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συμβάσεων 2022, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (2023), ήτοι συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης (161.290,32 πλέον Φ.Π.Α) 200.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

2022-05-13T11:16:10+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 03/2022 – (ΕΣΗΔΗΣ “155853”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 60000000-8)» για ένα έτος (2022) εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης (80.645,16 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%) 100.000,00 ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συμβάσεων 2022, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (2023), ήτοι συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης (161.290,32 πλέον Φ.Π.Α) 200.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%2022-05-13T11:16:10+03:00

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 06/2021 – (ΕΣΗΔΗΣ 140745) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

2022-05-11T17:07:37+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 06/2021 – (ΕΣΗΔΗΣ 140745) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ2022-05-11T17:07:37+03:00
Go to Top