Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 272 blog entries.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 37/2022 – (ΕΣΗΔΗΣ “176325”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ προμήθειας «Βιοχημικών Αναλυτών» (CPV 38434500-1)

2022-12-02T11:05:44+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 37/2022 – (ΕΣΗΔΗΣ “176325”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ προμήθειας «Βιοχημικών Αναλυτών» (CPV 38434500-1)2022-12-02T11:05:44+02:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2022 (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 172394,172397) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού (CPV 33122000-1), Ενδοφθάλμιων Φακών (CPV 33731110-7) και Υλικών Φακοθριψίας (CPV: 85121281-6) για τις ανάγκες του Οφθαλμολογικού Τμήματος

2022-11-30T13:55:58+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2022 (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 172394,172397) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού (CPV 33122000-1), Ενδοφθάλμιων Φακών (CPV 33731110-7) και Υλικών Φακοθριψίας (CPV: 85121281-6) για τις ανάγκες του Οφθαλμολογικού Τμήματος2022-11-30T13:55:58+02:00

Πρόσκληση (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (CPV 42511200-3), την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 120 Kg (CPV 39713200-5), ΕΝΌΣ (1) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ 60KG ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ – ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (CPV 39713211-5) για την αναβάθμιση των υποδομών του ΓΝ Χανίων

2022-11-25T14:42:40+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ εδώ.

Πρόσκληση (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (CPV 42511200-3), την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 120 Kg (CPV 39713200-5), ΕΝΌΣ (1) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ 60KG ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ – ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (CPV 39713211-5) για την αναβάθμιση των υποδομών του ΓΝ Χανίων2022-11-25T14:42:40+02:00

Διακήρυξη Νο1 Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ» (CPV 33141116-6) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.940,33 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ.

2022-11-25T14:37:49+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Διακήρυξη Νο1 Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ» (CPV 33141116-6) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.940,33 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ.2022-11-25T14:37:49+02:00

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ» (CPV 98300000-6) & ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» (CPV 71620000-0) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

2022-11-17T10:23:56+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ» (CPV 98300000-6) & ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» (CPV 71620000-0) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ2022-11-17T10:23:56+02:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 35/2022 ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (176822) ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ (CPV:44190000-8, 72222300-0) ΔΥΟ (2) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (08-28 ΚΑΙ 08-33) ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ»

2022-11-11T14:29:55+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 35/2022 ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (176822) ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ (CPV:44190000-8, 72222300-0) ΔΥΟ (2) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (08-28 ΚΑΙ 08-33) ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ»2022-11-11T14:29:55+02:00

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ «Εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) και υποστήριξης υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)» CPV (79417000-0)

2022-11-09T11:26:25+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ «Εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) και υποστήριξης υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)» CPV (79417000-0)2022-11-09T11:26:25+02:00

Τροποποίηση του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ » (CPV 33694000-1)-(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού με αριθμ. 27/2022 Διακήρυξης και αριθμ. πρωτ. 27175/26-10-2022(ΑΔΑΜ 22PROC011491431 2022-10-26 και ΑΡ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗΣ :173430- ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΕ GEL ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ)

2022-11-08T13:17:32+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Τροποποίηση του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ » (CPV 33694000-1)-(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού με αριθμ. 27/2022 Διακήρυξης και αριθμ. πρωτ. 27175/26-10-2022(ΑΔΑΜ 22PROC011491431 2022-10-26 και ΑΡ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗΣ :173430- ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΕ GEL ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ)2022-11-08T13:17:32+02:00
Go to Top