ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Νοσηλευτική Διεύθυνση, σε συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, συνδράμει καθοριστικά στη λειτουργία του Νοσηλευτικού Ιδρύματος ανταποκρίνεται  στον αναπτυξιακό σχεδιασμό   που τίθεται από την Διοίκηση και έχει ως στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.  Επιδιώκοντας την απόκτηση κάθε νέας θεωρητικής γνώσης και τεχνογνωσίας καθιστά την νοσηλευτική επιστήμη αρωγό στην πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας  των πολιτών.

Α.   ΣΚΟΠΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σκοποί της  Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

 1. Η παροχή Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Τεκμηριωμένης Νοσηλευτικής Φροντίδας σύμφωνα με τις αρχές και τη μεθοδολογία της νοσηλευτικής επιστήμης και τον Κώδικα  Νοσηλευτικής Δεοντολογίας
 2. Η εξασφάλιση ετοιμότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τομείς του Νοσοκομείου για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών και την αντιμετώπιση ενδεχομένων μαζικών καταστροφών ή απρόσμενων συμβάντων
 3. Η στελέχωση των νοσηλευτικών τμημάτων, με βάση τους διεθνείς καθιερωμένους δείκτες στελέχωσης και τον οργανισμό του νοσοκομείου
 4. Η αποτελεσματική διοίκηση των νοσηλευτικών τομέων, καθώς επίσης ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα καθιερωμένα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας
 5. H οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών νοσηλευτικών προγραμμάτων, εφαρμογή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και υποστήριξη προγραμμάτων κλινικής εμπειρίας.
 6. Η από κοινού συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία του Νοσοκομείου καθώς και με άλλα Νοσοκομεία και φορείς παροχής φροντίδας, με σκοπό την ενιαία παροχή νοσηλευτικής φροντίδας (κλινικές οδηγίες, πρωτόκολλα).
 7. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις Νομοθετικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου και τις αποφάσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. ΠΕΔΙΟ  ΕΥΘΥΝΗΣ Της ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Νοσηλευτική Διεύθυνση έχει υπό την επίβλεψη της Νοσηλευτικούς Τομείς με  τα αντίστοιχα Νοσηλευτικά Τμήματα του Νοσοκομείου.

1ος  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 ΤΕΠ-ΒΡΑΧΕΙΑ – ΔΙΑΛΟΓΗ –COVID ΧΡΥΣΑ ΦΛΩΡΟΥ 28210  22534, 521
2 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 28210  22509
3 ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 28210  22444
4 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤ. 28210   22420
5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΡΟΥΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 28210 22549
6 ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ 28210  22577
7 ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 28210  22207, 204
8 ΠΡΟΕΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΒΟΧ 28210  22522
9 ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ 28210  22524
10 ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ 28210  22781
11 ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ 28210  22132
12 ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ 28210   22524

2ος  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΞΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 28210  22753
2 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΗ ΒΑΓΙΑΚΗ ΧΡΥΣΗΙΔΑ 28210 22753
3 ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΣΤΥΛ. 28210  22664
4 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ – COVID –ΤΕΠ – Ε.Ι ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΑΝΑΣΤ 28210 22730
5 ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΚΛΕΙΩ 28210 22123
Α/Α ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6 ΜΟΝ. ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛ.  ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΟΤΤΑ  ΑΡΕΤΗ 28210 22605
7 Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 28210 22815
8 Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΡΟΖΑΚΗ ΖΩΗ 28210 22835
9 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ – COVID ΛΙΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 28210 22935
10 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΠΕΡΕΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 28210 22875
11 ΒΡ. ΝΟΣ.ΑΙΜΑΤ/ΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΡΤΕΜΑΚΗ ΔΟΜΝΑ 28210 22609

3ος  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣ. 28210 22915
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛ. 28210 22140
3 ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΝΟΥΠΑΚΗ ΝΕΚΤ. 28210 22620
4 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΙΓΙΟΛΤΖΑΚΗ ΔΗΜ. 28210 22714
5 ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΚΩΝ. 28210 22612
6 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ 28210 22621
7 Α΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΤΣΑΜΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ 28210 22955
8 Β΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚ. 28210 22953
9 ΜΕΘ – ΜΕΘ COVID ΜΑΔΕΡΑΚΗ ΟΛΓΑ 28210 22652
10 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡ/ΚΗ – ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΙΑ 28210 22855
11 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ – ΩΡΛ ΦΡΟΥΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 28210 22775

4ος  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 2821342686
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
1 ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2821340511
2 ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΤΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2821340510
3 ΝΟΣ. ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΡΓ. 2821040517
ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1 ΞΕΝΩΝΑΣ ΝΑΪΑΔΕΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 2821064484
2 ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ Ι. 2821033715
3 ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΔΕΜ ΚΑΒΒΑΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 2821066720
4 ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗ ΑΘ. 2821009050
5 ΨΥΧΟΓΗΡ/ΚΟ ΟΙΚ/ΦΕΙΟ ΑΠΑΝΕΜΙΑ ΤΖΙΛΙΒΑΚΗΣ ΕΜΜ. 2821040825
6 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ΄ ΗΛΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2821088282
7 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ΄ ΗΛΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2821027852
8 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ε΄ ΗΛΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2821041102
9 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤ HΛΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2821046686

Γ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 • Προγράμματα Νοσηλευτικού Προσωπικού συγκεντρώνονται από τα Νοσηλευτικά Τμήματα, ελέγχονται και υπογράφονται από τους αντίστοιχους Τομείς και από την Διευθύντρια σε εβδομαδιαία βάση
 • Συγκεντρώνονται καθημερινά, ελέγχονται  και ρυθμίζονται οι διάφορες μεταβολές του Νοσηλευτικού προσωπικού (άδειες, ασθένειες, απουσίες, ρεπό κλπ)
 • Το Γραφείο της  ΝΥ λειτουργεί  όλο το εικοσιτετράωρο  εφαρμόζοντας το θεσμό του  Εφημερεύοντα Νοσηλευτή με παράλληλη στήριξη εφημερεύων Τομεάρχη
 • Σε συνεργασία με το Τμήμα Ποιότητας και την ΝΕΛ γίνονται καθημερινές  συμβουλευτικές προσεγγίσεις των τμημάτων με σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας και την εφαρμογή των οδηγιών του ΟΔΙΠΥ
 • Συναντήσεις με τους Προϊσταμένους και με το Νοσηλευτικό Προσωπικό σε τακτική βάση και σε έκτακτη για επίλυση ζητημάτων
 • Η Ν.Υ έχει υπό την επίβλεψη της το προσωπικό του Νεκροθαλάμου,  φροντίζει να τηρείται το αρχείο θανόντων,   να επιβλέπει την διαδικασία  παράδοσης σωρών στα γραφεία τελετών , την καθαριότητα και απολύμανση του χώρου. Έχει καθιερώσει εσωτερικές διαδικασίες με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος (ταυτοποίηση,  καταγραφή στοιχείων, υπογραφές εμπλεκομένων)
 • Συντονισμός Τραυματιοφορέων και Γενικών Νοσοκόμων  και προγραμματισμός των εργασιών τους
 • Συμπληρώνεται 24ωρο αναλυτικό έντυπο αναφοράς εφημερευόντων νοσηλευτών με πληροφορίες για την κίνηση των κλινικών, λειτουργικά προβλήματα, μεταβολές προσωπικού, βαρέα περιστατικά, χρήση επικουρικών αναπνευστήρων και μηχανημάτων υποστήριξης στις κλινικές, μεταγγίσεις, θανάτους κλπ,
 • Συνεχής προγραμματισμός εκπαίδευσης σε όλο το προσωπικό μόνιμο και επικουρικό
 • Συμμετοχή σε προγράμματα αγωγής υγείας , εμβολιασμός κατά Covid
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς και επιτροπές σύμφωνα με την νομοθεσία

Έλεγχος και διαδικασία κλήσης Αποκλειστικών   

 • Η Ν.Υ σύμφωνα με το νόμο τηρεί καθημερινά ηλεκτρονικό αρχείο καταχώρισης εργασίας των Αποκλειστικών Νοσοκόμων σε online σύνδεση με την 7η ΥΠΕ
 • Οι Αποκλειστικές καλούνται όλο το 24ωρο, μετά από αίτημα  ασθενών ή συγγενών αυτών για τη παροχή  φροντίδας
 • Ελέγχεται η παροχή υπηρεσιών αυτών από τους Προϊστάμενους και τις Τομεάρχεις
 • Ελέγχεται η ώρα προσέλευσης και αποχώρησής τους από το χώρο του Νοσοκομείου, με την τήρηση παρουσιολογίου
 • Καθημερινά εκδίδονται αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με ειδική σφραγίδα αφού πρώτα ταυτοποιηθεί η παρουσία τους από το παρουσιολόγιο
 • Τους έχει δοθεί καθηκοντολόγιο με τις υποχρεώσεις τους

 Γραμματειακή Υποστήριξη

 • Τηρείται ημερήσια καταγραφή Προσωπικού – Νοσηλευόμενων – Σημαντικών συμβάντων σύμφωνα με τις; Οδηγίες του ΟΔΙΠΥ και αποστέλλεται στη Διοίκηση
 • Καταχωρούνται τα προγράμματα απασχόλησης όλων των τμημάτων μέσω  εφαρμογής ΟΡΚΟ και  οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης προς την μισθοδοσία
 • Καταγράφεται η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του «Προγράμματος 4.000» και δίνεται στην μισθοδοσία
 • Συγκεντρώνεται και διεκπεραιώνεται η αλληλογραφία προς και από τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τις Προϊστάμενες Τομέων
 • Τηρείται αρχείο εισερχομένων – εξερχόμενων για όλα τα έγγραφα της αλληλογραφίας του Γραφείου Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
 • Χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την διακίνηση των εγγράφων (DocuTracks )
 • Χρησιμοποιεί το σύστημα ΠΑΝΑΚΕΙΑ που εφαρμόζεται στο Νοσοκομείο μας και αντλεί στοιχεία  χρήσιμα  στη  συμπλήρωση  της ημερήσιας καταγραφής
 • Συμμετέχει στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Δ.   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Καμηλάκη Ελβίρα

Τομεάρχες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Εργαστηριακός Τομέας

Αλεξανδράκη Μοσχοβία


Χειρουργικός  Τομέας

Ζαϊμη Παναγιώτα

Κουκουλάκη Μαρία


Παθολογικός   Τομέας

Γεωργουσάκη Σοφία

Μπραουδάκη Ανδρονίκη


Ψυχιατρικός  Τομέας

Μουτσάκης Θεμιστοκλής


Γραμματειακή Υποστήριξη

Κουτσούμπα Δήμητρα

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία συνεχίζοντας το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα σε συνεργασία με την Ψυχολόγο του Κέντρου Ημέρας για την Ψυχολογική Στήριξη Ατόμων με Ογκολογικά Νοσήματα την Νομικό Σύμβουλο του Γ.Ν. Χανίων και το Τμήμα Ποιότητος, πραγματοποίησε εκπαίδευση την Τετάρτη 24/5/23 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου με τα εξής θέματα:

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ με θέμα «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. AΡXIKH ΕΚΤΙΜΗΣΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ) » θεωρία και κλινικό φροντιστήριο. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις 3/10/23 ημέρα Τρίτη στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου και ώρα 09:00 π.μ. Θα δοθεί πιστοποίηση η οποία θα έχει ισχύ για τέσσερα χρόνια.

             « Η νοσηλευτική δεν είναι απλά ένα επάγγελμα. Απαιτεί αφοσίωση, κουράγιο, δύναμη ψυχής και αγάπη προς τον άνθρωπο. Ο νοσηλευτής είναι αυτός που θα στηρίξει τον ασθενή στην ασθένεια, θα του συμπαρασταθεί στον πόνο, θα τον φροντίσει στην καθημερινή του ανάγκη. Είναι κοντά του στις δυσκολίες αλλά και στις χαρές»

Διευθύντρια

Καμηλάκη Ελβίρα
Τηλ: 2821022354
Email: kamilakielvira@gmail.com

Τομεάρχες

Ζαίμη Παναγιώτα
Αλεξανδράκη Μοσχοβία