Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Γραφείο Προμηθειών2022-09-26T11:32:20+03:00
706, 2023

«Ανάθεση εργασιών καθαρισμού, αποψίλωσης των υπαίθριων χώρων του Γ.Ν.Χανίων και κοπής- κλαδέματος των ξερών δένδρων, καθώς και η κοπή όλων των ξερών ξυλωδών φυτών και βάτων για την αποφυγή πυρκαγιών.»(CPV:77312000-0)

07.06.2023|Έρευνα αγοράς|

Δείτε περισσότερα εδώ.

3105, 2023

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλωσίμων για την Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

31.05.2023|Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2905, 2023

Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων κατόπιν ολοκλήρωσης της Α’ (Πρώτης) Δημόσιας Διαβούλευσης (ΑΔΑΜ 23DIAB000026449 2023-05-09) για την προμήθεια και εγκατάσταση «LASER ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (CPV 33161900-3)» και «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ (CPV 33153000-7)

29.05.2023|Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

905, 2023

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια «Χειρουργικών οργάνων – Λαπαροσκοπικών» (CPV 33169000-2),με δέσμευση ΚΑΕ 1311, στα πλαίσια του υπό έγκριση προγράμματος προϋπολογισμού 2023 εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 196.173,22 ευρώ συμπ. ΦΠΑ με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 392.346,44 συμπ. ΦΠΑ

09.05.2023|Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

905, 2023

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια και εγκατάσταση «LASER ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (CPV 33161900-3)» και «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ (CPV 33153000-7)» για τις ανάγκες του Ουρολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

09.05.2023|Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top