Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Γραφείο Προμηθειών2022-09-26T11:32:20+03:00
2602, 2024

Έρευνα αγοράς για την «Υπηρεσία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αναγνώρισης, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Δημοσιονομικών Κινδύνων – Κατάρτιση Σχεδίου Χάρτη Διαδικασιών Παραγωγής Πράξεων με Δημοσιονομικές Συνέπειες (CPV: 79411000-8) για το Γ.Ν. Χανίων »

26.02.2024|Έρευνα αγοράς|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2302, 2024

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την «προμήθεια 50 Ασυρμάτων (CPV 31711110-7) , για Επιχειρησιακές Ασκήσεις Ετοιμότητας στο πλαίσιο εφαρμογής των Σχεδίων Έκτακτων Αναγκών «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ –ΠΕΡΣΕΑΣ», εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

23.02.2024|Διαβούλευση|

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

Go to Top