Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Άνω των Ορίων2022-08-08T11:13:57+03:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2024 ( ΕΣΗΔΗΣ 344291) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ” ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

Δείτε [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2024 ( ΕΣΗΔΗΣ 346207) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ” ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

Δείτε [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 01/2024 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ “298257”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Δείτε [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13/2023 ( ΕΣΗΔΗΣ 211141) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ ” ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

Αρχείο [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14/2023 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 219257ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «Διαλυμάτων Αιμοδιύλισης» (CPV 33692800-5) και «Διατάξεων Νεφρικής Υποστήριξης» (CPV 33181000-2) συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης157.936,70 ευρώ για ένα έτος με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, ήτοι συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη 315.873,40 ευρώ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συμβάσεων 2023 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

Δείτε [...]

Go to Top