Διευθύντρια

Νοδαράκη Στυλιανή
Τηλέφωνο: 2821342364
Email: snodaraki@chaniahospital.gr

Η Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου αποτελείται από τρεις υποδιευθύνσεις:

1. Υποδιεύθυνση Διοικητικού:

Υποδιευθυντής

Τσιτακίδης Απόστολος
Τηλέφωνο: 2821342378
Email: tsitakidis@chaniahospital.gr

Η Υποδιεύθυνση Διοικητικού αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Προϊσταμένη: Ψαθάκη Πολυξένη
Τηλέφωνο: 2821342371
Email: prosopiko@chaniahospital.gr

Τμήμα Γραμματείας

Προισταμένη: Περιστερίδου Τιμοθέη
Τηλέφωνο: 2821342358
Email: prosopiko@chaniahospital.gr

Γραφείο Κίνησης Ασθενών

Προισταμένη: Νίκα Μαρία
Τηλέφωνο: 2821342240
Email: kinisis@chaniahsopital.gr

Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων

Προϊσταμένος: Παπαδομανωλάκης Νικόλαος
Τηλέφωνο: 2821342194
Email: nikolaspapas@chaniahospital.gr

Γραμματεία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

Προϊστάμενος: Παπαδομανωλάκης Νικόλαος
Τηλέφωνο Γραμματείας : 2821342520
Email: tep@chaniahospital.gr

2. Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Υποδιευθυντής

Κωνσταντουλάκης Ευάγγελος
Τηλέφωνο: 2821342336
Email: vkonstantoulakis@chaniahospital.gr

Η Υποδιεύθυνση Οικονομικού αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

Τμήμα Οικονομικού

Προισταμένος: Σταματάκης Εμμανουήλ
Τηλέφωνο: 2821342316
Email: mstamatakis@chaniahospital.gr

Τμήμα Προμηθειών

Προισταμένος: Ντουσάκης Ελευθέριος
Τηλέφωνο: 2821342300
Email: entousakis@chaniahospital.gr

Τμήμα Επιστασίας - Ιματισμού

Προισταμένος: Βερναδάκης Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2821342130
Email: gvernadakis@chaniahospital.gr

3. Υποδιεύθυνση Πληροφορικής

Υποδιευθυντής

Αναγνωστάκης Εμμανουήλ
Τηλέφωνο: 2821342337
Email: eanagnost@chaniahospital.gr

Η Υποδιεύθυνση Πληροφορικής αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

Τμήμα Υλικού και Δικτύων(Hardware)

Προισταμένος: Πρωτοπαπαδάκης Ευτύχιος
Τηλέφωνο: 2821342338
Email: proteft@chaniahospital.gr

Τμήμα Λογισμικού και Εφαρμογών (Software)

Προισταμένος: Μαρινάκης Παύλος
Τηλέφωνο: 2821342339
Email: pmarin@chaniahospital.gr