Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Προκηρύξεις Διαγωνισμών2022-08-31T17:37:02+03:00
1107, 2024

Διακήρυξη 18/2024 Δημοσίου, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, άνω των ορίων (Διεθνή) Διαγωνισμού για την προμήθεια γεννήτριας ραδιοϊσοτοπων και ραδιοφαρμάκων (CPV 09344000-2) για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, του Γ.Ν.Χανίων για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος

11.07.2024|Ανοικτοί Άνω του Ορίου Διαγωνισμοί|

Δείτε περισσότερα εδώ.

807, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για την επείγουσα ανάθεση ετήσιας συντήρησης του υφιστάμενου συστήματος αρχειοθέτησης και διάγνωσης ιατρικών εικόνων PACS/RIS (CPV 50312600-1)

08.07.2024|Διαπραγμάτευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

807, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για την επείγουσα ανάθεση της «Προμήθειας και εγκατάστασης υλικών για την επισκευή και εκσυγχρονισμό των ανελκυστήρων επισκεπτών Β1.1 και Β1.2 (CPV 34913000-0) του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων»

08.07.2024|Διαπραγμάτευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

407, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2024 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ”354122″) ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τα PDL-1 και ΗΕR-2 (CPV : 33696500-0) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»

04.07.2024|Ανοικτοί Κάτω του Ορίου Διαγωνισμοί|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top