Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2024 ( ΕΣΗΔΗΣ 344291) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ” ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

2024-03-15T15:57:50+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2024 ( ΕΣΗΔΗΣ 344291) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ” ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ2024-03-15T15:57:50+02:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2024 ( ΕΣΗΔΗΣ 346207) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ” ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

2024-03-13T10:31:17+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2024 ( ΕΣΗΔΗΣ 346207) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ” ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ2024-03-13T10:31:17+02:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 01/2024 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ “298257”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

2024-01-15T15:11:28+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 01/2024 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ “298257”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ2024-01-15T15:11:28+02:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13/2023 ( ΕΣΗΔΗΣ 211141) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ ” ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

2023-10-12T15:26:49+03:00

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13/2023 ( ΕΣΗΔΗΣ 211141) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ ” ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ2023-10-12T15:26:49+03:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14/2023 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 219257ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «Διαλυμάτων Αιμοδιύλισης» (CPV 33692800-5) και «Διατάξεων Νεφρικής Υποστήριξης» (CPV 33181000-2) συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης157.936,70 ευρώ για ένα έτος με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, ήτοι συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη 315.873,40 ευρώ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συμβάσεων 2023 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

2023-09-08T17:59:01+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14/2023 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 219257ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «Διαλυμάτων Αιμοδιύλισης» (CPV 33692800-5) και «Διατάξεων Νεφρικής Υποστήριξης» (CPV 33181000-2) συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης157.936,70 ευρώ για ένα έτος με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, ήτοι συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη 315.873,40 ευρώ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συμβάσεων 2023 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων2023-09-08T17:59:01+03:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12/2023 (EΣΗΔΗΣ 209127) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ” ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

2023-08-11T13:22:37+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12/2023 (EΣΗΔΗΣ 209127) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ” ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ2023-08-11T13:22:37+03:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ » (CPV 33694000-1)-(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

2022-11-04T19:36:43+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ » (CPV 33694000-1)-(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού2022-11-04T19:36:43+02:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (SCRAP ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ,ΞΥΛΟΥ ΚΛΠ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ (CPV 90514000-3)» για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

2022-11-04T19:34:15+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (SCRAP ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ,ΞΥΛΟΥ ΚΛΠ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ (CPV 90514000-3)» για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ2022-11-04T19:34:15+02:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ‹‹ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ›› (κατηγορία CPV 33790000-4)

2022-11-04T19:24:05+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ‹‹ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ›› (κατηγορία CPV 33790000-4)2022-11-04T19:24:05+02:00
Go to Top