Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος”, διορίστηκε με την υπ’ αριθμ.: Γ4β/71864/2022 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.386/21-04-2023 (τεύχος YΟΔΔ).

Στη συνέχεια η σύνθεση του Συμβουλίου τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: Γ4β/33992/2023 απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.941/11-09-2023 τ.ΥΟΔΔ

Πρόεδρος είναι ο Μπέας Γεώργιος, Integrated Master του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, , κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου – MSc στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ – HMU, Διοικητής του Γ.Ν. Χανίων “Ο Αγ. Γεώργιος”.

Αντιπρόεδρος είναι ο Μπολώτης Εμμανουήλ, Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Bradford – ΗΒ, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στο Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου του Northumbria του Newcastle– ΗΒ, Αναπληρωτής Διοικητής του Γ.Ν. Χανίων “Ο Αγ. Γεώργιος”.

Αναπληρώτρια Αντιπρόεδρος είναι η Νοδαράκη Στυλιανή, Διευθύντρια της Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

 • O Παπαδογιάννης Κωνσταντίνος, Μηχανικός Περιβάλλοντος.
 • Ο Ραϊσάκης Κωνσταντίνος, Φαρμακοποιός.
 • Ο Φραγκάκης Εμμανουήλ, Φυσικοθεραπευτής.
 • Ο Καραβιτάκης Εμμανουήλ, Παιδίατρος (ως αιρετός εκπρόσωπος των ιατρών του νοσοκομείου).
 • Ο Παντιέρας Νικόλαος, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (ως αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων του νοσοκομείου).
 • Η Ορφανουδάκη Παρασκευή, Χειρουργός Παίδων – Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, (ως εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων).
 • Ο Καλογερής Νικόλαος , Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Χανίων, (ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης).

Αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

 • O Κοββαντζής Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
 • Η Σταματάκη Ελεάννα, Επιχειρηματίας.
 • Η Κουριδάκη Ελένη, Συνταξιούχος Δικηγόρος.
 • Η Μανιμανάκη Αικατερίνη, Ορθοπεδικός (ως αιρετή εκπρόσωπος των ιατρών του νοσοκομείου).
 • Η Ευαγγελία Ξυδάκη, ΤΕ Νοσηλεύτρια (ως αιρετή εκπρόσωπος των εργαζομένων του νοσοκομείου).
 • Ο Ντουκάκης Στέφανος, Ειδικός Παθολόγος, Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων (ως εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων).
 • Ο Παπαδεράκης Αντώνιος, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον Τομέα Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας (ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης).

Γραμματέας του Δ.Σ. είναι ο Καλογεράκης Βαρδής – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με αναπληρώτρια του την Στρατουδάκη Παγώνα – ΔΕ Διοικητικού/Λογιστικού.

Η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται στο Ν.3329/2005 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4812/2021 και ισχύει), Άρθρο 15 (παρ.6 και παρ.7).

Η λειτουργία του Συμβουλίου ορίζεται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας- Ν.2690/1999 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), Κεφάλαιο Δεύτερο –Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης, (άρθρα 13, 14, 15).