Κτιριολογικά Στοιχεία
Θέση: Περιοχή Μουρνιές του Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου
Αποστάσεις: 4 χλμ νότια της πόλης των Χανίων και 600 μέτρα από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο(κόμβος Μουρνιών)
Δυναμικότητα: 580 κλίνες
Έτος ανέγερσης 1ης εγκατάστασης: 2000
Επιφάνεια οικοπέδου: 187.000 m2
Περιβάλλων χώρος: Ελικοδρόμιο
Χώρος στάθμευσης 850 αυτοκινήτων
Κτίριο καταστημάτων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου
Συνολική επιφάνεια κτιρίων: 54.500 m2
Χρήσεις των κτιρίων
Αριθμός γραφείων και χώρων για διοίκηση, διαχείρηση, συσκέψεις 262
Αριθμός εξωτερικών Ιατρείων 24
Αριθμός Χειρουργικών Αιθουσών 8 Άσηπτες
7 Σηπτικές
2 Ενδοσκοπήσεων
Θάλαμοι Νοσηλείας 139
21 Μονόκλινοι
35 Δίκλινοι
82 Τρίκλινοι – τετράκλινοι
1 Θάλαμοι με περισσότερες από 4 κλίνες
139 Θάλαμοι με εσωτ. λουτρό και W.C.
139 Πλήρως κλιματιζόμενοι θάλαμοι (Ψύξη – Θέρμανση)
137 Με εσωτερικό Τηλέφωνο
Όροφοι
Επίπεδο–2: Υπόγειο Δίκτυο Καναλιών
Επίπεδο–1: Εξυπηρετήσεις- Βοηθητικές Υπηρεσίες
Επίπεδο 0: Διάγνωση – Θεραπεία – Νοσηλεία – Διοίκηση-Αμφιθέατρο
Επίπεδο 1: Επεμβάσεις- Διοίκηση
Επίπεδο 2: Ηλεκτρομηχανολογικός
Επίπεδο 3,4,5: Νοσηλευτικές Μονάδες
Λειτουργικά Τμήματα
α/α Ονομασία Τμήματος Κτίριο Επίπεδο
1 Νοσηλευτική Μονάδα Παθολογικού και Χειρουργικού Τομέα Α1,Α2,Α3,Α4,Β 3,4,5
2 Μαιευτικό-Γυναικολογικό Τμήμα Α1,Β 3
3 Παιδιατρικό Νοσηλευτικό τμήμα Α2,Β 3
4 Μονάδα Βρεφών και Προώρων Α1 1
5 Μονάδα Εμφραγμάτων Δ 1
6 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Δ 1
7 Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας Α2 1
8 Χειρουργεία Β 1
9 Σηπτικό Χειρουργείο – Ενδοσκοπήσεις Α2 1
10 Μαιευτήριο Γ 1
11 Σηπτικό Γυναικολογικό Χειρουργείο Α1 1
12 Διοικητικές Υπηρεσίες, Βιβλιοθήκη 3,Α4,Γ 1
13 Είσοδος, Μπαρ, Καταστήματα, Θυρωρείο, Αμφιθέατρο Α3,Γ,Μ,Ν -1
14 Εξωτερικά Ιατρεία Α2,Ε 0
15 Οικογενειακός Προγραμματισμός Ε 0
16 Μονάδα Aids Ι 0
17 Μονάδα Λοιμωδών Ι 0
18 Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και Περιτοναϊκής Κάθαρσης Κ 0
19 Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας Α4 0
20 Τμήμα Φυσικής Ιατρικής Λ 0
21 Τμήμα Εργαστηριακού Τομέα Δ 0
22 Τμήμα Αιμοδοσίας – Τράπεζα Αίματος Α1 0
23 Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα – Αξονική Τομογραφία Β 0
24 Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής Α3 0
25 Κοινωνική Ιατρική Α1 0
26 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Α2,Ζ 0
27 Νεκροτομείο Α2 -1
28 Φαρμακείο Α2,Ξ -1
29 Κεντρική Αποστείρωση Β -1
30 Εστιατόριο Προσωπικού Α3 -1
31 Χώροι Ανάπαυσης Προσωπικού Β1,Β2,Δ -1
32 Αποδυτήρια Προσωπικού Β -1
33 Μαγειρεία Δ -1
34 Πλυντήρια Β -1
35 Αποτέφρωση Α3 -1
36 Απολύμανση Κλινών- Στρωμάτων Β -1
37 Κεντρικές Η/Μ Εγκαταστάσεις Α1,Α2,Α3,Α4,Β,Η,Θ -1,2,6
38 Συνεργεία-Συντήρηση Δ -1
39 Κεντρικές Αποθήκες Δ -1
40 Ιατρικό Αρχείο Β -1
41 Συνεργείο Αυτοκινήτων Η -1
42 Απορρίμματα Δ,Θ -1
43 Περίπτερο Καταστημάτων Ο 0