Κτήριο: Ε4
Όροφος: Ισόγειο

 Γραμματεία ΤΕΠ 2823422520
Διαλογή Triange ΤΕΠ 2821342531
Παθολογικό ΤΕΠ 2821342256
Χειρουργικό – Ορθοπαιδικό ΤΕΠ 2821342526
Αίθουσα Αναζωογόνησης ΤΕΠ 2821342529
Βραχεία Νοσηλείας ΤΕΠ 2821342534
Αίθουσα Ανάπαυσης ΤΕΠ 2821342525
Τραυματιοφορείς ΤΕΠ 2821342524
Παιδιατρικό ΤΕΠ 2821342560
Covid ΤΕΠ 2821342521
Υπεύθυνος Ιατρός ΤΕΠ 2821342532
Προισταμένη Νοσηλευτικής ΤΕΠ 2821342530

Διευθυντής Τ.Ε.Π.

Στυλιανός Καστρινάκης MD, MSc Ειδ. Γενικής Ιατρικής Επειγοντολόγος

Ιατροί Τ.Ε.Π.

 1. Γιαννακά Αικατερίνη MD, MSc Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος Επιμελήτρια Α’
 2. Γρηγοράκης Γεώργιος MD Ορθοπεδικός Επιμελητής Α’
 3. Λεσγίδης Χαράλαμπος MD Καρδιολόγος Επιμελητής Β’

Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Τ.Ε.Π.

 1. Φλώρου Χρυσάνθη Τ.Ε. νοσηλεύτρια

Προϊστάμενος Διοικητικός Τ.Ε.Π.

 1.  Παπαδομανωλάκης Νικόλαος

Η Λειτουργία του – Προσφερόμενο Έργο

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ επίσημα σαν αυτόνομο τμήμα άρχισε να λειτουργεί από τις 1/9/2000 με την μετεγκατάσταση στο Νέο Νοσοκομείο, οπότε υπήρξε η δυνατότητα να λειτουργήσει σε ειδικά σχεδιασμένους χώρους έκτασης 1200 περίπου Μ2,με άριστη χωροθέτηση –άριστη προσβασιμότητα – και άριστη σύνδεση με Εργαστήρια – Χειρουργεία – Μονάδες.

Το ΤΕΠ διαχειρίζεται όλα τα Επείγοντα ( Παθολογικά –Χειρουργικά –Παιδιατρικά ) μικρής, μέσης και μεγάλης βαρύτητας, κινητοποιώντας ειδικούς Γιατρούς, εργαστήρια, ΕΚΑΒ ( για διανοσοκομειακές διακομιδές) και προσβλέπει με την στελέχωση με το απαραίτητο μόνιμο ιατρικό προσωπικό αλλά και με την ενίσχυση σε νοσηλευτικό προσωπικό, στην πιο άμεση , υπεύθυνη, και ασφαλή διαχείριση ,ανταποκρινόμενο στον πολύτιμο, σύνθετο και αναγκαίο ρόλο του.

Το ΤΕΠ εφημερεύει 24 ώρες το 24ωρο, καθημερινά και χωρίς διακοπή προσφέροντας υποδοχή, διαλογή, διαχείριση όλων των επειγόντων που μεταφέρονται με το ΕΚΑΒ η φθάνουν με ίδια μέσα.

Ο αριθμός των προσερχομένων είναι >200 περισταστικά/24ωρο και ανάλογα με την περίπτωση και τη βαρύτητα ή εξετάζονται στο Ιατρείο Διαλογής για σειρά προτεραιότητας ή άμεσα προωθούνται στην στην Αίθουσα εξετάσεων (Παθολογικού και Χειρουργικού) ή στην Αίθουσα Αναζωογόνησης (3 κλίνες).

Στόχος της λειτουργίας του είναι η παροχή περίθαλψης σε επείγουσα βάση στους πολίτες στηριζόμενη στην αρχή της ισότητας (χωρίς διακρίσεις), της αξιοπρέπειας της ανθρώπινης προσωπικότητας και της υψηλής ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων γίνεται συνεχής προσπάθεια α) για την επάνδρωση με προσωπικό , που διαθέτει τις ψηλότερες κατά το δυνατόν επαγγελματικές δεξιότητες , β) εξασφάλιση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και γ) την εφαρμογή διαδικασιών ταχείας διακίνησης προσερχομένων ασθενών για την αποτελεσματική μείωση του προβλήματος του συνωστισμού.

Σύνθεση Προσωπικού του ΤΕΠ

 1. Το μόνιμο προσωπικό του ΤΕΠ  μαζί με το μη μόνιμο ιατρικό προσωπικό (από άλλες κλινικές του νοσοκομείου) περιοδικά και με πρόγραμμα προσφέρει σταθερά τις υπηρεσίες του στα Επείγοντα 24 ώρες το 24ωρο
  • Καλύπτεται με ειδικευόμενους από τις βασικές και προβλεπόμενες ειδικότητες (Παθολογία-Χειρουργική, Καρδιολογία, Νευρολογίας, Ορθοπεδικής, Οφθαλμολογικής, ΩΡΛ, Μαιευτικής, Ουρολογίας, Αιματολογίας, Θωρακοχειρουργικής αλλά και από ειδικουόμενους Γενικής Ιατρικής και ιατρούς υπόχρεους Υπηρεσίας Υπαίθρου)
  • Επίσης όπως προβλέπεται και από τον Νόμο για την λειτουργία των ΤΕΠ, ειδικευμένοι ιατροί όλων των ειδικοτήτων καλύπτουν την λειτουργία του.
  • Υπάρχει ο Δ/ντής του ΤΕΠ μαζί με τους ιατρούς του ΤΕΠ για την εύρυθμη λειτουργία και εφημέρευση του Τμήματος Επειγόντων σε καθημερινή βάση.
 2. Νοσηλευτικό Προσωπικό –Είναι μόνιμο ( 1 Προϊσταμένη και 28 Νοσηλευτές και 1 βοηθός θαλάμου ) που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κυκλικά σε 8ωρα ( 07:00-15:00 ,15:00-23:00 και 23:00 έως 07:00 )

Χώροι του Τμήματος Επειγόντων

 • Γραμματεία –Υποδοχή -Χώρος Τραυματιοφορέων
 • To Ιατρείο Διαλογής και η Αίθουσα αναμονής
 • Η Αίθουσα Αναζωογόνησης και Δηλητηριάσεων ( 3 φορεία ειδικά μηχανήματα παρακολούθησης ζωτικών σημείων – ΗΚΓ και απινιδωτής – αναπνευστήρες παρακλίνιοι και φορητοί για διακομιδές).
 • Η Μεγάλη Αίθουσα Εξετάσεων (10 φορεία και στην ανάγκη διπλασιασμός τους)
 • Η Βραχεία Νοσηλεία Τ.Ε.Π. (6 κρεβάτια – εξοπλισμός ΜΑΦ – για ολιγόωρη παρακολούθηση από 1-12 ώρες) και (2 κρεβάτια για λοιμώξεις)
 • Γραφεία Διευθυντού , Προϊσταμένης, Ιατρών
 • Ιατρεία συνέντευξης (Ψυχιατρών) και χώρος ενημέρωσης συγγενών ασθενών
 • Γραφεία Προϊσταμένου, Προϊσταμένης, Ιατρών, Κοινωνικής Υπηρεσίας .
 • Χώρος διημέρευσης Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού.
 • Ειδικός Χώρος-Εργαστήριο για εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική στα Επείγοντα.
 • Ασφάλεια (γραφείο για το προσωπικό ασφαλείας και την ιδιωτική ασφάλεια ). Διάφοροι βοηθητικοί χώροι
 • Το Παιδιατρικό Τμήμα του ΤΕΠ συστεγάζεται στο χώρο των εξωτερικών ιατρείων (Δ/ντρια Παιδιατρικής Χίνου Παναγιώτα)