Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Παρατηρήσεις Οικονομικών Φορέων – Διαβούλευση2022-05-12T10:13:59+03:00
202, 2022

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΗΤΟΙ ΕΝΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ (CPV-33910000-2), ΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛOΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (CPV-33111000-1), KAI XΕΙΡΟΥΡΓΙKΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ (CPV-33162-100-4) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (22DIAB000022634)

02.02.2022|Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων - Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2110, 2021

Παρατηρήσεις Οικονομικών Φορέων έπειτα από την ολοκλήρωση Πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (CPV 33192230-3)

21.10.2021|Διαβούλευση, Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων - Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2709, 2021

Παρατηρήσεις Οικονομικών Φορέων, κατόπιν ολοκλήρωσης της Δεύτερης (β) Δημόσιας Διαβούλευσης (AΔΑΜ 21DIAB000019531 21-09-15) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στο πλαίσιο ωρίμανσης του Υποέργου 4 της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

27.09.2021|Διαβούλευση, Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων - Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

609, 2021

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Β) Δεύτερης Δημόσιας Διαβούλευσης (21DIAB000018595) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 38434540-3) ΥΠΟΕΡΓΟ 5 της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με κωδικό MIS 5075964

06.09.2021|Διαβούλευση, Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων - Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1608, 2021

Παρατηρήσεις – Σχόλια Οικονομικών Φορέων κατόπιν ολοκλήρωσης Β Δημόσιας Διαβούλευσης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ ΚΑΜΕΡΑΣ SPECT-CT (CPV 33111620-3)

16.08.2021|Διαβούλευση, Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων - Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1905, 2021

Ανάρτηση Παρατηρήσεων Β Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Υποέργου 3 στο πλαίσιο της πράξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

19.05.2021|Διαβούλευση, Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων - Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1005, 2021

Ανάρτηση παρατηρήσεων εταιρειών σχετικά με την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33111000-1) ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (21DIAB000016594)»

10.05.2021|Διαβούλευση, Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων - Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top