Επικοινωνία

Τηλεφωνικό Κέντρο 2821022000, 2821342000
Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων – Πρωινά Ραντεβού 2821071010 (08:00-14:00)
Γραμματεία Εργαστηρίων 2821342493 (πληροφορίες για εργαστηριακές εξετάσεις μετά τις 11:00 π.μ.)
Γραμματεία Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος 2821342451, 281342441
Γραμματεία Ολοήμερης Λειτουργίας – Απογευματινά Ραντεβού 2821342352, 2821342572 (15:00-20:00)
Ασφάλεια Νοσοκομείου 2821342527

Εδώ θα δείτε τον τηλεφωνικό κατάλογο του νοσοκομείου μας. Τα τηλέφωνα είναι 3-ψήφια. Για να μας καλέσετε από οπουδήποτε εκτός νοσοκομείου, χρησιμοποιείστε το πρόθεμα 2821342.