Η πρώτη λειτουργία του Νοσοκομείου Χανίων αναφέρεται στα τέλη του 19ου αιώνα στη θέση Συντριβάνι της παλαιάς πόλης των Χανίων. Ονομαζόταν Δημοτικό Νοσοκομείο Χανίων και είχε δύναμη 40 κλινών όπου νοσηλεύονταν όλα τα νοσήματα.

Στις 12-2-1905 ανοικοδομήθηκε νέο Νοσοκομείο δυνάμεως 40 κλινών στην οδό Δραγούμη όπου με την πάροδο του χρόνου προστέθηκαν νέα τμήματα: Το 1928 Αφροδισίων Νοσημάτων 20 κλινών (νέο κτίριο), το 1932 Μαιευτική Κλινική 10 κλινών (παραχώρηση διπλανού κτιρίου από τον Δήμο Χανίων), το 1938 Τμήμα Λοιμωδών 10 κλινών (νέο κτίριο) και νέο παράρτημα για τα γραφεία της Διοικήσεως και τα Εξωτερικά Ιατρεία.

Κρατικοποιήθηκε το 1948 και ονομάστηκε «Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Χανίων “Ο Αγ.Γεώργιος”».

Το 1956 μετονομάστηκε σε «Γενικό Νοσοκομείο Χανίων “Ο Αγ.Γεώργιος”» εκπονήθηκε σχέδιο κατεδάφισης του και ανέγερσης νέου κτιρίου με επιχορήγηση του κράτους και της Παγκρητίου Ενώσεως Αμερικής και άρχισε η ανέγερσή του το 1958 δυνάμεως 100 κλινών και σταδιακά, κατά τα έτη 1961,1966,1973,1978 και 1986 οι κλίνες αυξήθηκαν αντίστοιχα σε 120,150,210, 260 και 335.

Με την Α3β/17970/17-10-86 Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 900/22-12-86 ονομάστηκε «Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Χανίων “Ο Αγ.Γεώργιος”».

Σήμερα το Νοσοκομείο δυναμικότητας 450 κλινών λειτουργεί από 1η Σεπτεμβρίου 2000 στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στις Μουρνιές Χανίων, που αναπτύσσονται σε 49.400 τ.μ. καλυμμένου χώρου.

Νομική Μορφή

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων “O Άγιος Γεώργιος” υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2889/2-3-2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/2-3-01 τευχ.Α΄) και υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και του Πε.Σ.Υ.Π.Κρήτης.

Μέχρι την έκδοση του νέου Οργανισμού ισχύουν οι διατάξεις του παλαιού Οργανισμού που εγκρίθηκε με τις παρακάτω αποφάσεις, πλην εκείνων που ήδη καταργήθηκαν με τον παραπάνω αναφερόμενο Νόμο.

Απόφαση αριθμ. Α1α/5954/97 Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρωσης, Οικονομικών και Υγείας & Πρόνοιας. «Αναμόρφωση Οργανισμού του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Χανίων “O Αγ. Γεώργιος”» (ΦΕΚ 1799/29-9-99 τεύχος Β΄)*

Απόφαση αριθμ. Α1α/5954δις/97 Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρωσης, Οικονομικών και Υγείας & Πρόνοιας. «Σύσταση και κατάργηση θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ στο Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Χανίων “O Αγ. Γεώργιος”» (ΦΕΚ 1799/29-9-99 τεύχος Β΄)*

Απόφαση αριθμ. Α1α/11540/99 Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρωσης, Οικονομικών και Υγείας & Πρόνοιας. «Τροποποίηση του Οργανισμού του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Χανίων “O Αγ. Γεώργιος”» (ΦΕΚ 52/26-1-2000 τεύχος Β΄)*