Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για την επείγουσα ανάθεση ετήσιας συντήρησης του υφιστάμενου συστήματος αρχειοθέτησης και διάγνωσης ιατρικών εικόνων PACS/RIS (CPV 50312600-1)

2024-07-08T15:42:44+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για την επείγουσα ανάθεση ετήσιας συντήρησης του υφιστάμενου συστήματος αρχειοθέτησης και διάγνωσης ιατρικών εικόνων PACS/RIS (CPV 50312600-1)2024-07-08T15:42:44+03:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για την επείγουσα ανάθεση της «Προμήθειας και εγκατάστασης υλικών για την επισκευή και εκσυγχρονισμό των ανελκυστήρων επισκεπτών Β1.1 και Β1.2 (CPV 34913000-0) του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων»

2024-07-08T15:41:42+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για την επείγουσα ανάθεση της «Προμήθειας και εγκατάστασης υλικών για την επισκευή και εκσυγχρονισμό των ανελκυστήρων επισκεπτών Β1.1 και Β1.2 (CPV 34913000-0) του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων»2024-07-08T15:41:42+03:00

Πρώτη (Α’) Δημόσια Διαβούλευση για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας (CPV 39717200-3) για τις ανάγκες του Κέντρου Ψυχικής Υγείας

2023-12-15T15:46:31+02:00

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

Πρώτη (Α’) Δημόσια Διαβούλευση για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας (CPV 39717200-3) για τις ανάγκες του Κέντρου Ψυχικής Υγείας2023-12-15T15:46:31+02:00
Go to Top