ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΕΘ

Δείτε περισσότερα εδώ.

Μονάδα Εμφραγμάτων
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας

Δείτε περισσότερα εδώ.

Αιμοδοσία

Δείτε περισσότερα εδώ.

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ)

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΜΕΝΝ - Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

Διευθυντής: Καραβιτάκης Εμμανουήλ
Αναπληρώτρια: Κόττα Αρετή
Δείτε περισσότερα εδώ.