ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΕΘ

Δείτε περισσότερα εδώ.

Μονάδα Εμφραγμάτων
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας

Δείτε περισσότερα εδώ.

Αιμοδοσία

Δείτε περισσότερα εδώ.

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ)

Δείτε περισσότερα εδώ.