Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Διαβουλεύσεις2022-08-31T15:22:24+03:00
407, 2024

Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων κατόπιν ολοκλήρωσης της Α’ (Πρώτης) Δημόσιας Διαβούλευσης (ΑΔΑΜ 24DIAΒ28530) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ C – ARM ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (CPV 33111600-7)» για την Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών της Ορθοπεδικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

04.07.2024|Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων - Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

407, 2024

Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων κατόπιν ολοκλήρωσης της Β’ (Δεύτερης) Δημόσιας Διαβούλευσης (ΑΔΑΜ 24DIAΒ28528) για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού (CPV 39143110-0)» για τις ανάγκες των Δομών Ψυχικής Υγείας»

04.07.2024|Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων - Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

407, 2024

Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων κατόπιν ολοκλήρωσης της Β’ (Δεύτερης) Δημόσιας Διαβούλευσης (ΑΔΑΜ 24DIAΒ28528) για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού (CPV 39143110-0)» για τις ανάγκες των Δομών Ψυχικής Υγείας»

04.07.2024|Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων - Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

407, 2024

Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων κατόπιν ολοκλήρωσης της Α’ (Πρώτης) Δημόσιας Διαβούλευσης (ΑΔΑΜ 24DIAΒ28371) για την προμήθεια «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού και Συσκευών του Βηματοδοτικού Κέντρου (CPV 33182210-4) για τις ανάγκες του Αιμοδυναμικού Τμήματος του Γ.Ν. Χανίων», για δύο (2) έτη, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.099.981,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.649.822,26 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%.

04.07.2024|Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων - Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

706, 2024

Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων κατόπιν ολοκλήρωσης της Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού και Συσκευών του Βηματοδοτικού Κέντρου (CPV 33182210-4) για τις ανάγκες του Αιμοδυναμικού Τμήματος του Γ.Ν. Χανίων», για δύο (2) έτη, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.099.981,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.649.822,26 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%.

07.06.2024|Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top