Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Διαβουλεύσεις2022-08-31T15:22:24+03:00
1708, 2023

Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ανάθεση «Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» (CPV 50421000-2) ,για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

17.08.2023|Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

208, 2023

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Ακτινολογικού Συγκροτήματος (CPV 33111000-1)» για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος

02.08.2023|Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2607, 2023

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης στο πλαίσιο ωρίμανσης της πράξης Προμήθειας και Τοποθέτησης Υλικών (CPV:44190000-8, 72222300-0) για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό έξι (6) Χειρουργικών Αιθουσών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων»

26.07.2023|Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2607, 2023

Πρόσκληση Δεύτερης (Β’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλωσίμων για την Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων»

26.07.2023|Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

707, 2023

Πρόσκληση Δεύτερης (Β’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια και εγκατάσταση «LASER ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (CPV 33161900-3)» και «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ (CPV 33153000-7)» για τις ανάγκες του Ουρολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

07.07.2023|Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top