Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Διαπραγμάτευση2022-08-31T17:40:08+03:00
807, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για την επείγουσα ανάθεση ετήσιας συντήρησης του υφιστάμενου συστήματος αρχειοθέτησης και διάγνωσης ιατρικών εικόνων PACS/RIS (CPV 50312600-1)

08.07.2024|Διαπραγμάτευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

807, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για την επείγουσα ανάθεση της «Προμήθειας και εγκατάστασης υλικών για την επισκευή και εκσυγχρονισμό των ανελκυστήρων επισκεπτών Β1.1 και Β1.2 (CPV 34913000-0) του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων»

08.07.2024|Διαπραγμάτευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top