Τακτικά Πρωινά Εξωτερικά Ιατρεία

Ο αριθμός των ασθενών που μπορεί να εξεταστούν ανά ιατρείο είναι αυστηρά καθορισμένος και οι ασθενείς πρέπει να προσέρχονται για εξέταση μόνο κατόπιν ραντεβού τηρουμένων των προϋποθέσεων ασφαλείας από τον SARS-Cov-2,οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 1. Την προσέλευση του ασθενούς χωρίς συνοδό εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση του.
 2. Τη χρήση των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας (μάσκα) από τους ασθενείς.
 3. Την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας στους χώρους του νοσοκομείου.
 4. Τη συνταγογράφηση μέσω του συστήματος άυλης συνταγογράφησης.

Ακολουθούν ομαδοποιημένες αναλυτικές πληροφορίες ανά τομέα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

 • Ραντεβού Πρωινών Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος: 2821071010 (09:00-13:00)
 • Ραντεβού Ολοήμερης Λειτουργίας για Αξονικό Τομογράφο: 2821022444 (καθημερινά 08:00-14:00)
 • Ραντεβού Ολοήμερης για Υπερηχογραφήματα – Μαστογραφία – Τriplex – Οστική Πυκνότητα- Μαγνητικές Τομογραφίες: 28210-22352 & 2821022572 (15:00-20:00)
 • Απαντήσεις για Αξονικές Μαγνητικές Τομογραφίες: 2821022454 (8:00: 14:00)
 • Για οποιαδήποτε πληροφορία καλείτε καθημερινά στο 2821071010 από 8:00 έως 14:00

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Οι εξεταζόμενοι του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος παρακαλούνται όπως προσέρχονται στην γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων είκοσι (20) λεπτά πριν από το προκαθορισμένο τους ραντεβού για την καταχώρηση της εξέτασης.
Για όλες τις ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις απαιτείται ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε ισχύ (με φυσικό ή άυλο παραπεμπτικό).
Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες ανά ακτινοδιαγνωστική εξέταση.

28210-71010 (09:00-13:00)

Οδηγίες – προετοιμασία πριν την εξέταση:

1) Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε άμεσα με τον Αξονικό Τομογράφο (ή τηλεφωνικά στο 2821022444 ή δια ζώσης) για να ενημερώσετε για τυχόν αλλεργίες που έχετε έτσι ώστε να λάβετε τις ανάλογες οδηγίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει και υπογράψει το ερωτηματολόγιο που σας δίνεται είτε από την Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, είτε από το Τμήμα του Αξονικού Τομογράφου, είτε έχετε εκτυπώσει απευθείας από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας – κατά την άφιξη σας σε αυτό.
Λήψη αρχείου από εδώ.
2) Να έχετε μαζί σας ηλεκτρονικό παραπεμπτικό (ή άυλο) σε ισχύ (εντός διμήνου από την ημερομηνία συνταγογράφησης).
3) Να έχετε μαζί σας βιοχημικές εξετάσεις (Ουρία και Κρεατινίνη) τελευταίου 3μηνου.
4) Να κρατάτε μαζί σας προηγούμενη Αξονική (εάν υπάρχει), εάν δεν έχει γίνει στο νοσοκομείο να κρατάτε το CD της εξέτασης ή την ιατρική γνωμάτευση αυτής.
5)Να κρατάτε ενδοφλέβιο σκιαγραφικό φάρμακο εφόσον χρειάζεται. Για Αξονική Άνω – Κάτω Κοιλίας θα δίδεται αν χρειάζεται και πόσιμο σκιαγραφικό.
Στην Αξονική Άνω – Κάτω Κοιλίας θα δίδεται αν χρειάζεται και πόσιμο σκιαγραφικό.

Για τις Αξονικές Άνω – Κάτω Κοιλίας ως ώρα προσέλευσης στην Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων ορίζεται η 09:00π.μ. ανεξάρτητα από την ώρα του ραντεβού.

Για τις υπόλοιπες Αξονικές η ώρα προσέλευσης στην Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων ορίζεται 20 λεπτά πριν από την αναγραφόμενη στην κράτηση ώρα, προκειμένου να καταχωρηθεί η εξέταση.

28210-71010 (09:00-13:00)

Οδηγίες – προετοιμασία πριν την εξέταση:

1) Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε άμεσα με τον Αξονικό Τομογράφο (ή τηλεφωνικά στο 2821022444 ή δια ζώσης) για να ενημερώσετε για τυχόν αλλεργίες που έχετε έτσι ώστε να λάβετε τις ανάλογες οδηγίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει και υπογράψει το ερωτηματολόγιο που σας δίνεται είτε από την Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, είτε από το Τμήμα του Αξονικού Τομογράφου, είτε έχετε εκτυπώσει απευθείας από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας – κατά την άφιξη σας σε αυτό.
Λήψη αρχείου από εδώ.
2) Να έχετε μαζί σας ηλεκτρονικό παραπεμπτικό (ή άυλο) σε ισχύ (εντός διμήνου από την ημερομηνία συνταγογράφησης).
3) Να έχετε μαζί σας βιοχημικές εξετάσεις (Ουρία και Κρεατινίνη) τελευταίου 3μηνου.
4) Να κρατάτε μαζί σας προηγούμενη Αξονική Αγγειογραφία (εάν υπάρχει), εάν δεν έχει γίνει στο νοσοκομείο να κρατάτε το CD της εξέτασης ή την ιατρική γνωμάτευση αυτής.
5)Να κρατάτε ενδοφλέβιο σκιαγραφικό φάρμακο εφόσον χρειάζεται.

Η ώρα προσέλευσης στην Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων ορίζεται 20 λεπτά πριν από την αναγραφόμενη στην κράτηση ώρα, προκειμένου να καταχωρηθεί η εξέταση.

28210-71010 (09:00-13:00)

Οδηγίες – προετοιμασία πριν την εξέταση:

1) Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε άμεσα με τον Μαγνητικό Τομογράφο (ή τηλεφωνικά στο 2821022444 ή δια ζώσης) για να ενημερώσετε για τυχόν αλλεργίες που έχετε έτσι ώστε να λάβετε τις ανάλογες οδηγίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει και υπογράψει το ερωτηματολόγιο που σας δίνεται είτε από την Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, είτε από το Τμήμα του Μαγνητικού Τομογράφου, είτε έχετε εκτυπώσει απευθείας από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας – κατά την άφιξη σας σε αυτό.
Λήψη αρχείου από εδώ.
2) Να έχετε μαζί σας ηλεκτρονικό παραπεμπτικό (ή άυλο) σε ισχύ (εντός διμήνου από την ημερομηνία συνταγογράφησης).
3) Να έχετε μαζί σας βιοχημικές εξετάσεις (Ουρία και Κρεατινίνη) τελευταίου 3μηνου.
4) Να κρατάτε μαζί σας προηγούμενη Μαγνητική (εάν υπάρχει), εάν δεν έχει γίνει στο νοσοκομείο να κρατάτε το CD της εξέτασης ή την ιατρική γνωμάτευση αυτής.
5)Να κρατάτε ενδοφλέβιο σκιαγραφικό φάρμακο εφόσον χρειάζεται.

Η ώρα προσέλευσης στην Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων ορίζεται 20 λεπτά πριν από την αναγραφόμενη στην κράτηση ώρα, προκειμένου να καταχωρηθεί η εξέταση.

28210-71010 (09:00-13:00)

Οδηγίες – προετοιμασία πριν την εξέταση:

U/S Άνω κοιλίας U/S Ήπατος χοληφόρων παγκρέατος σπληνός.

ΔΥΟ (2) ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ: Όσπρια, αεριούχα ποτά όπως: αναψυκτικά, μπύρες και το μάσημα της τσίχλας. Οποιαδήποτε τροφή γνωρίζετε ότι σας προκαλεί αλλεργία, κάψιμο, μετεωρισμό, αέρια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Η διατροφή να είναι στεγνά κρέατα χωρίς λίπος, πατάτες, ζυμαρικά και ελάχιστα λαχανικά. 8 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ: 8ωρη νηστεία πριν την εξέταση, στην διάρκεια της οποίας δεν πίνετε καφέ ή άλλα ροφήματα. Μπορείτε να πιείτε μόνο νερό.

U/S Άνω και κάτω κοιλίας – ΙΔΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΡΗΧΟ ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ – ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Φροντίστε να έχετε πιεί τόσα υγρά (κατά την άφιξη σας στο νοσοκομείο) ώστε την ώρα της εξέτασης να αισθάνεστε έντονη τάση για ούρηση.

U/S Κάτω κοιλίας – U/S Νεφρών (Ουρητήρων) κύστεως- προστάτου ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Φροντίστε να έχετε πιεί τόσα υγρά (κατά την άφιξη σας στο νοσοκομείο) ώστε την ώρα της εξέτασης να αισθάνεστε έντονη τάση για ούρηση (να είναι σχεδόν ενοχλητική η τάση για ούρηση).

Η ώρα προσέλευσης στην Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων ορίζεται 20 λεπτά πριν από την αναγραφόμενη στην κράτηση ώρα, προκειμένου να καταχωρηθεί η εξέταση.

28210-71010 (09:00-13:00)

Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία για την εξέταση.

28210-71010 (09:00-13:00)

Οδηγίες – προετοιμασία πριν την εξέταση:

ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ: Λαχανικά, φρούτα, ξηροί καρποί, γαλακτερά, πολύ κρέας, όσπρια. ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ :Αυγά βραστά, αυγά μάτια, σούπες, τσάι, καφές (χωρίς γάλα) λίγο μπιφτέκι ή λίγο κοτόπουλο, αναψυκτικά χωρίς ανθρακικό.

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

Ώρα: 13:00:μμ (μεσημέρι): Γεύμα σύμφωνα με την δίαιτα.

Ώρα: 18:00 μ.μ (απόγευμα): 1 X-PREP και 2-3 ποτήρια νερό

Σε περίπτωση Σακχαρώδη διαβήτη αντί του X-PREP χορηγείται 1-2 φακελάκια KLEAN PREP σύμφωνα με τις οδηγίες.

Νηστικός μέχρι την εξέταση (στο Ακτινολογικό Εργαστήριο όπου θα γίνει μια ενδοφλέβιος ένεση (OMNIPAQUE 300 ή IMAGOPAQUE 300, 50ml για όσων το σωματικός τους βάρος είναι μέχρι 80 κιλά και 100ml όσων το σωματικό του βάρος είναι από 80 κιλά και πάνω) και κατόπιν θα γίνει μια σειρά από ακτινογραφίες. Εάν υπάρχει ιστορικό Διαβήτη, Νεφρικής Ανεπάρκειας ή Αλλεργίας να αναφερθεί στο ιατρικό προσωπικό του τμήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ενδοφλέβιο σκιαγραφικό υποχρεούται να το κρατά ο ασθενής.

ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ 09:00 π.μ.

28210-71010 (09:00-13:00)

Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία για την εξέταση.

28210-71010 (09:00-13:00)

Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία για την εξέταση.

28210-71010 (09:00-13:00)

θα πρέπει να είστε Νηστικοί (και να μην έχετε πιει ούτε νερό).

28210-71010 (09:00-13:00)

Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία για την εξέταση. Να κρατάτε μαζί σας προηγούμενη Μαστογραφία (εάν υπάρχει).

28210-71010 (09:00-13:00)

Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία για την εξέταση.

28210-71010 (09:00-13:00)

Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία για την εξέταση.

Ραντεβού θα κλείνονται από 1/5/2024 και εφεξής.

28210-71010 (09:00-13:00)

Για να πραγματοποιηθεί ο υπέρηχος μαστού θα πρέπει να έχει προηγηθεί μαστογραφία.

28210-71010 (09:00-13:00)

Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία για την εξέταση.

Ραντεβού θα κλείνονται από 1/5/2024 και εφεξής.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Οι εξωτερικοί ασθενείς προσέρχονται σύμφωνα με το ραντεβού τους στην Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων από τις 07:30 έως τις 11:00 προσκομίζοντας την ηλεκτρονική τους συνταγογράφηση.

28210-71010 (09:00-13:00)

Οι εξωτερικοί ασθενείς προσέρχονται σύμφωνα με το ραντεβού τους στην Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων από τις 07:30 έως τις 11:00 προσκομίζοντας την ηλεκτρονική τους συνταγογράφηση προκειμένου να καταχωρηθούν οι εξετάσεις.

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

Για βιοχημικές εξετάσεις αίματος απαιτείται νηστεία 12ωρών. Για εξετάσεις θυρεοειδούς, η λήψη του φαρμάκου του θυρεοειδούς πρέπει να γίνεται μετά την αιμοληψία.
Για καμπύλη σακχάρου κλείνεται ραντεβού στο 28210-22492–493 (08:00-14:00).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ- ΟΔΗΓΙΕΣ:

Η καμπύλη γλυκόζης χρησιμοποιείται για τη διάγνωση του διαβήτη, του προ-διαβήτη καθώς και για τη διάγνωση του διαβήτη κύησης. Η καμπύλη γλυκόζης χρησιμοποιείται επίσης στον εργαστηριακό έλεγχο της μεγαλακρίας.
Η καμπύλη γλυκόζης ή σακχάρου ή αλλιώς δοκιμασία ανοχής γλυκόζης (Glucose Tolerance Test, GTT) μετράει την ικανότητα του σώματος να χρησιμοποιεί τη γλυκόζη, τον υδατάνθρακα που είναι η κύρια πηγή ενέργειας του σώματος. Η καμπύλη σακχάρου μπορεί να εντοπίσει ανωμαλίες στον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός χειρίζεται τη γλυκόζη μετά το γεύμα, συχνά πριν η μέτρηση της γλυκόζης αίματος νηστείας γίνει παθολογική.

Υπάρχουν διάφορα εργαστηριακά πρωτόκολλα διενέργειας της καμπύλης σακχάρου:

 • Καμπύλης γλυκόζης 2 ωρών. Χορήγηση 75 g άνυδρης γλυκόζης, μέτρηση σε χρόνο 0′ και 120′. Πρωτόκολλο WHO (Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας). Χρησιμοποιείται κυρίως για τη διάγνωση του σακχαρώδους διαβήτη
 • Καμπύλης γλυκόζης 1 ώρας. Χορήγηση 50 g άνυδρης γλυκόζης, μέτρηση σε χρόνο 0′ και 60′. Πρωτόκολλο ACOG Screen (Αμερικάνικου Κολλεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων). Χρησιμοποιείται ως αρχικός έλεγχος για τη διάγνωση του διαβήτη κύησης
 • Καμπύλης γλυκόζης 3 ωρών. Χορήγηση 100 g άνυδρης γλυκόζης, μέτρηση σε χρόνο 0′ , 60′, 120′ και 180′. Πρωτόκολλο ACOG (Αμερικάνικου Κολλεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων). Χρησιμοποιείται ως διαγνωστικός έλεγχος για τη διάγνωση του διαβήτη κύησης
 • Καμπύλης γλυκόζης 2 ωρών. Χορήγηση 75 g άνυδρης γλυκόζης, μέτρηση σε χρόνο 0′ , 60′ και 120′. Πρωτόκολλο ADA (Αμερικάνικη Διαβητολογική Ένωση). Χρησιμοποιείται ως αρχικός και διαγνωστικός έλεγχος για τη διάγνωση του διαβήτη κύησης

Για να κάνετε την καμπύλη σακχάρου θα πρέπει:

 • Να έχετε μια ισορροπημένη δίαιτα που να περιέχει τουλάχιστον 150 γραμμάρια υδατανθράκων την ημέρα για 3 ημέρες πριν την εξέταση. Φρούτα, ψωμιά, δημητριακά και αμυλούχα λαχανικά, όπως πατάτες, φασόλια και καλαμπόκι, είναι καλή πηγή υδατανθράκων.
 • Να μην φάτε και πιείτε, να μην καπνίσετε και να μην ασκηθείτε έντονα, τουλάχιστον 8 ώρες πριν την εξέταση.

Την ημέρα της εξέτασης:

Αρχικά γίνεται λήψη αίματος από περιφερική φλέβα. Αυτό αποτελεί την πρώτη τιμή της καμπύλης (σάκχαρο νηστείας).
Στη συνέχεια θα πιείτε υγρή γλυκόζη 75γρ ή 50γρ ανάλογα με το πρωτόκολλο.
Συνήθως χρησιμοποιούνται 75 γραμμάρια γλυκόζης. Καλό είναι να το πιείτε γρήγορα.
Θα ακολουθήσουν δύο αιμοληψίες, 1 ώρα και 2 ώρες μετά τη λήψη του υγρού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σ΄ αυτές τις 2 ώρες της εξέτασης, θα πρέπει να βρίσκεστε στο εργαστήριο, θα πρέπει να κάθεστε ήρεμη, και φυσικά να μην φάτε ή πιείτε τίποτα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μπορείτε να πίνετε μόνο νερό.

28210-22463 (08:00-14:00)

Οι εξωτερικοί ασθενείς προσέρχονται την ημέρα του προγραμματισμένου τους ραντεβού στην Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση που έχει εκδοθεί από το ιατρείο για την εκτέλεση των εργαστηριακών τους εξετάσεων

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

28210-2247822479 (08:00-14:00)

Οι εξωτερικοί ασθενείς προσέρχονται απευθείας στο Παθολογοανατομικό Τμήμα του νοσοκομείου μας με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση του παραπέμπων ιατρού.

Σε περίπτωση άυλης συνταγογράφησης προσέρχονται πρώτα στην Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

28210-22400 (10:00-13:00)

Οι εξωτερικοί ασθενείς προσέρχονται απευθείας στο Τμήμα Πυρηνικής του νοσοκομείου μας με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση του παραπέμποντος ιατρού.

Σε περίπτωση άυλης συνταγογράφησης προσέρχονται πρώτα στην Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων.

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

28210-71010 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και ώρα του ραντεβού τους απευθείας στον 1 όροφο στο χώρο του Γαστρεντερολογικού Τμήματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνέντευξη από τον γαστρεντερολόγο ιατρό. Πρόσφατες εργαστηριακές & απεικονιστικές εξετάσεις (αν υπάρχουν) θα πρέπει να προσκομίζονται από τον ασθενή.

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ

28210-71010 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο εξωτερικό ιατρείο με βάση την ώρα που τους έχει γνωστοποιηθεί από την Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

28210-71010 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο εξωτερικό ιατρείο με βάση την ώρα που τους έχει γνωστοποιηθεί από την Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ

28210-22563 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο εξωτερικό ιατρείο με βάση την ώρα που τους έχει γνωστοποιηθεί

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ

28210-71010 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο εξωτερικό ιατρείο με βάση την ώρα που τους έχει γνωστοποιηθεί από την γραμματεία των Τακτικών εξωτερικών ιατρείων

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: ΤΡΙΤΗ

28210-2256322582 (08:00-14:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται με βάση τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί από τα ανωτέρω τηλέφωνα.

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

28210-71010 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο χώρο του Εξωτερικού Ιατρείου με βάση την ώρα και την ημέρα που τους έχει γνωστοποιηθεί από την Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: ΤΕΤΑΡΤΗ

28210-71010 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο χώρο του Εξωτερικού Ιατρείου που τους έχει γνωστοποιηθεί από την Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων.

Υποσημείωση: Οι ασθενείς που επιθυμούν MANTOU θα προσέρχονται χωρίς ραντεβού στο ιατρείο δύο ημέρες πριν προκειμένου να γίνει η λήψη του από την νοσηλεύτρια του Εξωτερικού Ιατρείου.

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ

28210-22578 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και την ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο εξωτερικό ιατρείο του Καρδιολογικού

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 27/7/2022, 26/10/2022, 25/01/2023

28210-22594 (08:00-14:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και την ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο εξωτερικό ιατρείο

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΕΜΠΤΗ

28210-71010 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και την ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο εξωτερικό ιατρείο

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

 • Καθημερινά εξωτερικά Ιατρεία εκ των οποίων κάθε Τρίτη ιατρείο Δυσλιπιδαιμίας και κάθε Παρασκευή ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας (2821022756).
 • Holter ρυθμού και Holter πίεσης, κατόπιν ραντεβού και με παραπεμπτικό από τον θεράποντα ιατρό (2821022578).
 • Δοκιμασία κόπωσης κατόπιν ραντεβού και με παραπεμπτικό που να αιτιολογεί την εξέταση (2821071010).
 • Διοισοφάγιο υπερηχογράφημα και Stress echo, κατόπιν συνεννόησης του θεράποντος με το τμήμα υπερήχων (2821022756).
 • Διαθωρακικό υπερηχογράφημα με ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία (2821071010).
 • Αιμοδυναμικό τμήμα λειτουργεί καθημερινά με προγραμματισμένα ραντεβού και με παραπεμπτικό του θεράποντος (2821022577)

28210-22781 (08:00-14:00) – 3ος όροφος

ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΛΟΥ ΗΕΓ (εγκεφαλογραφήματος) χρειάζονται:

 1. Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό άυλο ή μη σε ισχύ (εντός 2μηνου από την ημερομηνία συνταγογράφησης)
 2. Τα μαλλιά να είναι καθαρά (χωρίς αφρό, ζελέ, λακ, και μαλακτική κρέμα)

Σε περίπτωση οδηγίας ιατρού για ΗΕΓ μετά από στέρηση ύπνου:

 1. Επιβάλλεται η στέρηση ύπνου καθ’ όλη τη διάρκεια της νύκτας(από τις 12 και μετά)
 2. Μη χρήση καφεΐνης(καφέ, coca-cola, σοκολάτα). Συνιστάται δε η λήψη τροφής ,πριν το καθορισμένο ραντεβού, το οποίο γίνεται νωρίς το πρωί.

28210-22563 (08:00-14:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και την ώρα του ραντεβού τους πρώτα στην Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων για την επικύρωση των ηλεκτρονικών τους παραπεμπτικών

Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία

Προσοχή: Οι ασθενείς με βηματοδότη δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την εξέταση

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2821022613 (08:00-15:00)

Οι ασθενείς του ειδικού Γαστρεντερολογικού Ιατρείου προσέρχονται την ημέρα και την ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο Γαστρεντερολογικό Τμήμα (στον 1ο όροφο)

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: ΠΕΜΠΤΗ

ΕΙΔΙΚΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Εξετάζονται ασθενείς που πάσχουν από: Hπατολογικά νοσήματα ΙΦΝΕ (ελκώδη κολίτιδα N. Crohn) κοιλιοκάκη.

Ασθενείς με ηπατολογικά νοσήματα προσκομίζουν στην Γραμματεία των Εξ. Ιατρείων ενημερωτικό σημείωμα από το θεράποντα ιατρό τους με σαφή αιτιολόγηση της παραπομπής, ιστορικό του ασθενούς, εργαστηριακό και U/S έλεγχο και ενημερώνονται τηλεφωνικά για την ημερομηνία του ραντεβού, μετά από εκτίμηση των παραπάνω από Γαστρ/γο του Τμήματος Τυχόν επανεκτίμηση καθορίζεται απευθείας από το Ιατρείο (οι ασθενείς που ήδη παρακολουθούνται λαμβάνουν ραντεβού απευθείας από το Ιατρείο).

Ασθενείς με ΙΦΝΕ που επιθυμούν να εκτιμηθούν ή να παρακολουθούνται στο Ιατρείο προσκομίζουν στην Γραμματεία των Εξ. Ιατρείων ιατρικό ιστορικό, ενδοσκοπήσεις, ιστολογικές εξετάσεις, προηγούμενους εργαστηριακούς ελέγχους και ενημερώνονται τηλεφωνικά για την ημερομηνία του ραντεβού, μετά από εκτίμηση των παραπάνω από Γαστρ/γο του Τμήματος.

Η επανεκτίμηση καθορίζεται απευθείας από το Ιατρείο (οι ασθενείς που ήδη παρακολουθούνται λαμβάνουν ραντεβού απευθείας από το Ιατρείο).

Ασθενείς με πρωτοδιάγνωση κοιλιοκάκης ή επανεκτίμηση κοιλιοκάκης προσκομίζουν στην Γραμματεία των Εξ. Ιατρείων ενδοσκοπικό έλεγχο και ιστολογική εξέταση κατά τη διάγνωση, πρόσφατο εργαστηριακό έλεγχο, ειδικά αντισώματα, ποσοτικό προσδιορισμό ανοσοσφαιρινών και ενημερώνονται τηλεφωνικά για την ημερομηνία του ραντεβού, μετά από εκτίμηση των παραπάνω από Γαστρ/γο του Τμήματος.

28210-22563 (08:00-14:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και την ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο εξωτερικό ιατρείο

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΤΡΙΤΗ -ΠΕΜΠΤΗ

28210-22582 (08:00-14:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και την ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο εξωτερικό ιατρείο

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

28210-2258222563 (08:00-14:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και την ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο εξωτερικό ιατρείο

28210-22587 (08:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και την ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο εξωτερικό ιατρείο κατόπιν συνεννόησης με το εργαστήριο ύπνου

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:

 1. Να γνωρίζει το ΑΜΚΑ του κ τον αριθμό του προσωπικού του κινητού τηλεφώνου
 2. Να προσκομίζει τα φάρμακα που ήδη λαμβάνει κ ενημερωτικό σημείωμα υγείας εφόσον υπάρχει
 3. Να μην έχει καταναλώσει καφέ, αναψυκτικά ή αλκοόλ
 4. Να προσέρχεται πάντα με συνοδό ικανό να δει, να καταλάβει κ να βοηθήσει τον εξεταζόμενο να συνδεθεί με το μηχάνημα μελέτης ύπνου στο σπίτι
 5. Σε περίπτωση που παραπέμπεται από άλλο ιατρό να προσκομίσει το απαραίτητο παραπεμπτικό που να περιγράφεται η αιτία μελέτης ύπνου.

28210-71010 (08:00-14:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο χώρο του Εξωτερικού Ιατρείου με βάση την ώρα και την ημέρα που τους έχει γνωστοποιηθεί από την Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία για την επίσκεψη

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ

Στο ιατρείο δεν θα γίνεται συνταγογράφηση χρόνιας αγωγής ούτε φαρμάκων – εξετάσεων άλλων ειδικοτήτων εκτός ή εντός νοσοκομείου.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

28210-71010 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα του ραντεβού τους απευθείας στην Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων από τις 08:00-10:00 με ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε ισχύ για την επικύρωση των εργαστηριακών τους εξετάσεων

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ

28210-71010 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα του ραντεβού τους απευθείας (τακτικά ραντεβού & επανεξετάσεις) στην Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων για την επικύρωση του ραντεβού τους

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

28210-71010 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο χώρο του Εξωτερικού Παιδιατρικού Ιατρείου με βάση την ώρα και την ημέρα που τους έχει γνωστοποιηθεί από την Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΤΕΤΑΡΤΗ

28210-22289 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο χώρο του Εξωτερικού Παιδιατρικού Ιατρείου με βάση την ώρα και την ημέρα που τους έχει γνωστοποιηθεί από τον θεράποντα ιατρό

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

28210-22289 (09:00-13:00)
2821022733
2821022736
2821022738

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο χώρο του Εξωτερικού Παιδιατρικού Ιατρείου με βάση την ώρα και την ημέρα που τους έχει γνωστοποιηθεί από τον θεράποντα ιατρό

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΤΡΙΤΗ

28210-71010 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο χώρο του Εξωτερικού Παιδοχειρουργικού Ιατρείου με βάση την ώρα και την ημέρα που τους έχει γνωστοποιηθεί από την Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΠΕΜΠΤΗ

28210-71010 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο χώρο του Εξωτερικού Παιδιατρικού Ιατρείου με βάση την ώρα και την ημέρα που τους έχει γνωστοποιηθεί από την Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΤΕΤΑΡΤΗ

28210-2260222603

Τα νοεγνά προσέρχονται την ημέρα και την ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο εξωτερικό ιατρείο της ΜΕΝΝ (1ος όροφος)

28210-22551 (09:00-13:30 μόνο Δευτέρα και Παρασκευή)
28210-22595 (09:00-13:30 μόνο Τετάρτη)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και την ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο εξωτερικό ειδικό ιατρείο

28210-22289 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο χώρο του Εξωτερικού Παιδιατρικού Ιατρείου με βάση την ώρα και την ημέρα που τους έχει γνωστοποιηθεί από τον θεράποντα ιατρό

28210-71010 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο χώρο του Εξωτερικού Παιδοφθαλμολογικού Ιατρείου με βάση την ώρα και την ημέρα που τους έχει γνωστοποιηθεί από την Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

28210-71010 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο εξωτερικό ιατρείο με βάση την ώρα που τους έχει γνωστοποιηθεί από την Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΔΕΥΤΕΡΑ

Η γραμματεία των εξωτερικών ιατρείων λειτουργεί καθημερινά.

Τηλέφωνο γραμματείας: 2821322269 (Επικοινωνία Δευτέρα έως Πέμπτη 10:00 π.μ. έως 13:00 π.μ.)

E-mail γραμματείας: grmaia@chaniahospital.gr

ΗΜΕΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

Δευτέρα: Ιατρείο Λήψης Κολπικών Επιχρισμάτων*

Ιατρείο Λήψης Τεστ Παπανικολάου / HPV DNA τεστ*

*Το ιατρείο πραγματοποιείται εφόσον υπάρχει διαθέσιμη Μαία

Τρίτη: Μαιευτικό – Γυναικολογικό Ιατρείο
Τετάρτη: Μαιευτικό – Γυναικολογικό Ιατρείο
Πέμπτη: Μαιευτικό – Γυναικολογικό Ιατρείο

Οι Ψηφιακές Δηλώσεις Γεννήσεων πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 08:00 π.μ. έως τις 13:00 π.μ.

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και την ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο εξωτερικό ιατρείο.

28210-71010 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και ώρα του ραντεβού τους απευθείας στην Κλινική (4ος όροφος) με βάση την ώρα που τους έχει γνωστοποιηθεί από την Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ

28210-71010 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο εξωτερικό ιατρείο με βάση την ώρα που τους έχει γνωστοποιηθεί από την Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων.

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

28210-71010 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο εξωτερικό ιατρείο με βάση την ώρα που τους έχει γνωστοποιηθεί από την Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ: ΠΕΜΠΤΗ

28210-71010 (08:00-14:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα του ραντεβού τους απευθείας (τακτικά ραντεβού & επανεξετάσεις) στην Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων για την επικύρωση του ραντεβού τους

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

28210-71010 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και ώρα του ραντεβού τους (τακτικά ραντεβού & επανεξετάσεις) στην γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων προκειμένου να γίνει η επικύρωση του ραντεβού.

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: ΚΑΘΗMΕΡΙΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ : ΒΧ
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ: ΑΧ

28210-71010 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και την ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο εξωτερικό ιατρείο

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΤΡΙΤΗ

28210-71010 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και ώρα του ραντεβού τους (τακτικά ραντεβού & επανεξετάσεις) απευθείας στο εξωτερικό ιατρείο.

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΛ Ειδικά Ιατρεία

28210-71010 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και την ώρα του ραντεβού τους (τακτικά & επανεξετάσεις) απευθείας στο εξωτερικό ιατρείο

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΠΕΜΠΤΗ

28210-22542544 (08:00-14:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και την ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο εξωτερικό ιατρείο

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

28210-22552 (09:00-14:00)

Το Ιατρείο Πόνου εντάσσεται στα πλαίσια λειτουργίας του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Γ.Ν. Χανίων και λειτουργεί αδιαλείπτως 3 φορές την εβδομάδα από το 2011. Στελεχώνεται από εξειδικευμένους αναισθησιολόγους- αλγολόγους και η λειτουργία του αφορά στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου. Ως χρόνιος πόνος ορίζεται ο πόνος που έχει διάρκεια πάνω από 3 μήνες και χωρίζεται σε καρκινικό και μη καρκινικό πόνο. Στο ιατρείο μπορούν να απευθυνθούν ασθενείς που πάσχουν από χρόνιο πόνο λόγω Σακχαρώδη διαβήτη, οστεοαρθρίτιδας, οσφυοισχιαλγίας, μυοσκελετικών παθήσεων, νευραλγίας τριδύμου, νευραλγίας λόγω έρπητα, HIVκαι διαφόρων τύπου νεοπλάσματα.

Οι θεραπείες που εφαρμόζονται στο ιατρείο είναι:

 • Επισκληρίδιος έγχυση
 • Έγχυση σε αρθρικές επιφάνειες – fascet της σπονδυλικής στήλης
 • Έγχυση σε αρθρώσεις με οστεοαρθρίτιδα
 • Θεραπεία ιερολαγονίτιδας
 • Τοποθέτηση οπιοειδών για περιπτώσεις καρκινικού πόνου
 • Τοποθέτηση patch καψαϊκίνης
 • Θεραπείες για πόνο περιφερικής νευροπάθειας λόγω σακχάρου ή άλλων αιτιών
 • Περιφερικούς αποκλεισμούς
 • Βελονισμός
 • Ηλεκτροβελονισμός
 • TENS
 • Ενδοφλέβια χορήγηση κεταμίνης, ξυλοκαΐνης υπό monitoring για περιφερικό νευροπαθητικό πόνο με κεντρική ευαισθητοποίηση
 • Θεραπεία Ημικρανίας

Επίσης από τα μέσα του 2022 το ιατρείο διαθέτει 2 κλίνες με δυνατότητα εισαγωγής ασθενών για τις ως άνω αναφερόμενες επεμβατικές πράξεις ή για παρηγορητική φροντίδα λόγω καταληκτικών νόσων.

Email: iatreioponouchania@gmail.com

28210-71010 (09:00-13:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο εξωτερικό ιατρείο με βάση την ώρα που τους έχει γνωστοποιηθεί από την Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το Φυσικοθεραπευτήριο λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Δέχεται εξωτερικούς ασθενείς όλων των ταμείων, με ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
Το Τμήμα βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου.

Επικοινωνία για ραντεβού εξωτερικών ασθενών:
Τηλέφωνο: 2821342433 (08:00-14:00)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

28210-22683 (08:00-14:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα και την ώρα του ραντεβού τους απευθείας στο εξωτερικό ιατρείο

ΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Για κλείσιμο ραντεβού όπως καλείται (το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα) κατά τις ώρες 09:00-13:00 στο 2821022674.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΟΥ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΎ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ

Όσοι ασθενείς παραπέμπονται για ραντεβού 1η (πρώτη) φορά στο Τακτικό εξωτερικό Αιματολογικό Ιατρείο, θα πρέπει να προσκομίζουν από 16/1/2017 και εφεξής στην Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων καθημερινά από τις 08:00 έως τις 14:00:

 1. Πλήρες αλλά σύντομο παραπεμπτικό από ιατρό,
 2. Εξετάσεις αίματος καθώς και πιθανό ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο (υπέρηχος, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες) που σχετίζονται με το υπάρχον πρόβλημα

ΧΡΟΝΙΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ

28210 22548 (08:00-14:00)

Οι ασθενείς προσέρχονται απευθείας την ημέρα του ραντεβού τους στο Αιματολογικό Εξωτερικό Ιατρείο προκειμένου να παραλάβουν την ηλεκτρονική τους συνταγογράφηση.

Όσοι ασθενείς παραπέμπονται για ραντεβού 1η (πρώτη) φορά στο Τακτικό εξωτερικό Νεφρολογικό Ιατρείο, θα πρέπει να προσκομίζουν από 16/1/2017 και εφεξής στην Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων, καθημερινά από τις 08:00 έως τις 14:00:

 1. Πλήρες αλλά σύντομο παραπεμπτικό από ιατρό,
 2. Πρόσφατη γενική αίματος, βιοχημικός έλεγχος,
 3. Γενική Ούρων,
 4. Υπέρηχος νεφρών (αν υπάρχει)

ΧΡΟΝΙΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα του ραντεβού τους στην Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων με βάση την ώρα & τις
οδηγίες που τους έχουν ήδη γνωστοποιηθεί (να μπει στην ίδια ευθεία)

28210 22611 (13:00-14:00)

Όσοι ασθενείς παραπέμπονται για ραντεβού 1η (πρώτη) φορά στο Τακτικό εξωτερικό Ογκολογικό Ιατρείο, θα πρέπει να προσκομίζουν από 16/1/2017 και εφεξής στην Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων ή στο Εξωτερικό Ογκολογικό Ιατρείο (αιμοληψίες), καθημερινά από τις 08:00 έως τις 14:00, τα εξής:

 1. Πλήρες αλλά σύντομο παραπεμπτικό από ιατρό,
 2. Ιστολογική εξέταση (βιοψία από τον χειρουργό).

Όσοι ασθενείς παραπέμπονται για ραντεβού 1η (πρώτη) φορά στο Τακτικό εξωτερικό Ενδοκρινολογικό Ιατρείο, θα πρέπει να προσκομίζουν στο ιατρείο αυτό από 16/1/2017 και εφεξής καθημερινά από τις 08:00 έως τις 14:00 :

 1. Πλήρες αλλά σύντομο ιστορικό από γενικό ιατρό ή ιατρό σχετικής ειδικότητας, όπου θα αναγράφεται ο λόγος της παραπομπής
  συνοδευόμενο από τα αντίγραφα σχετικών εξετάσεων.
 2. Οι παραπομπές θα αξιολογούνται και οι ασθενείς θα εξετάζονται σε όποια διαθέσιμα κενά υπάρχουν ανάλογα με τη σοβαρότητα τους.
 3. Οι επανεξετάσεις του ιατρείου σε παλαιούς ασθενείς καθορίζονται από το ίδιο το ιατρείο στο 28210-22535 (09:00-14:00).
 4. Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα του ραντεβού τους απευθείας στο Ιατρείο με βάση την ώρα που τους έχει γνωστοποιηθεί.

Όσοι ασθενείς παραπέμπονται για ραντεβού 1η (πρώτη) φορά στο Τακτικό εξωτερικό Ρευματολογικό Ιατρείο, θα πρέπει να προσκομίζουν από 1/1/2022 και εφεξής στην Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων, καθημερινά από τις 08:00 έως τις 14:00:

 1. Πλήρες αλλά σύντομο ιστορικό από γενικό ιατρό ή ιατρό σχετικής ειδικότητας, όπου θα αναγράφεται ο λόγος της παραπομπής
  συνοδευόμενο από τα αντίγραφα σχετικών εξετάσεων.
 2. Οι παραπομπές θα αξιολογούνται και οι ασθενείς θα εξετάζονται σε όποια διαθέσιμα κενά υπάρχουν ανάλογα με τη σοβαρότητα τους.

28210 22576 (09:00-13:00)

Οι επανεξετάσεις του ιατρείου σε χρόνιους ασθενείς καθορίζονται από το ίδιο το ιατρείο και ειδοποιούνται έγκαιρα από την Γραμματεία
των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων. Οι ασθενείς προσέρχονται την ημέρα του ραντεβού τους απευθείας στο Ιατρείο με βάση την ώρα που τους έχει γνωστοποιηθεί.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

(Απαιτείται ΑΜΚΑ)

Παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι που προσέρχονται για πιστοποιητικά υγείας να έχουν ήδη εξετασθεί από Ψυχίατρο, να έχουν το αποτέλεσμα τις καλλιέργειες και παρασιτολογική κοπράνων και γνωμάτευση ακτινογραφίας και μετά να κλείνουν ραντεβού για παθολόγο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!

Παρακαλούνται να έχουν:

 1. Απλή φωτοτυπία των αποτελεσμάτων από τις εξετάσεις (χωρίς επικύρωση)
 2. ΑΜΚΑ
 3. Φωτογραφία εάν χρειάζεται
 4. Βιβλιάριο Υγείας

Διορισμό στο Δημόσιο

 1. Ψυχιατρική εξέταση
 2. Παθολογική εξέταση

Διορισμό Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Μαγαζιά, Καθαριότητα κτλ)

 1. Ακτινογραφία Θώρακος (για πιστοποιητικό Υγείας)
 2. Καλλιέργεια και Παρασιτολογική κοπράνων
 3. Παθολογική Εξέταση

Πιστοποιητικό για Ανυψωτικά Μηχανήματα

 1. ΩΡΛ Εξέταση
 2. Οφθαλμολογική Εξέταση
 3. Παθολογική Εξέταση

Πιστοποιητικό Πυροσβεστικής

 1. Ακτινογραφία Θώρακος (για πιστοποιητικό υγείας)
 2. Ψυχιατρική Εξέταση
 3. Παθολογική Εξέταση

Στο νοσοκομείο μας εκτελούνται παρακλινικές εξετάσεις, βιοπαθολογικές και λοιπές εξετάσεις, ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις χωρίς οικονομική χρέωση, μόνο όταν ο ασθενής έχει μαζί του ηλεκτρονική συνταγογράφηση εν ισχύ για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ & τους ανασφάλιστους με ΑΜΚΑ (ΦΕΚ 4368/2016 ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες).

Οι ασφαλισμένοι που δεν ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να προσκομίζουν το βιβλιάριο υγείας τους με τις ζητούμενες παρακλινικές εξετάσεις από τον παραπέμπων ιατρό τους (ΕΔΟΕΑΠ,ΤΥΠΕΤ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ). Ιδίως οι άμεσα ασφαλισμένοι των στρατιωτικών ταμείων θα πρέπει να προσκομίζουν και ανάλογη βεβαίωση από το Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης ότι δεν πραγματοποιείται εκεί η εργαστηριακή εξέταση.

Παρακλινικές εξετάσεις, βιοπαθολογικές αλλά και λοιπές εξετάσεις εξωτερικών ασθενών

Διενεργούνται στο ισόγειο του νοσοκομείου (Εργαστηριακός Τομέας), ακολουθώντας την κόκκινη διαγράμμιση, τόσο από την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου, όσο και από την Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Προσέρχεστε είτε από την κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου, είτε από την κεντρική είσοδο των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων.

Για την τήρηση της σειράς προτεραιότητας, υπάρχει ειδικό μηχάνημα που εκδίδει αποκόμματα με αριθμούς προτεραιότητας (εκτός από συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών/πολιτών πχ. έγκυες, κατόχους κάρτας αναπηρίας, ασθενών με χρόνια νοσήματα που εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα).

Μετά την επικύρωση των παραπεμπτικών δίδονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Γραμματείας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων τα αυτοκόλλητα με τα barcode στους ασθενείς με τα οποία προσέρχονται στον εργαστηριακό τομέα στους παρασκευαστές και τεχνολόγους.

Τα δείγματα που αφορούν γενική εξέταση ούρων τοποθετούνται από τους πολίτες/ασθενείς σε ειδικό χώρο δίπλα στο τμήμα αιμοληψιών, ενώ τα δείγματα που αφορούν καλλιέργειες ούρων, πτυέλων κλπ στον ίδιο διάδρομο έξω από το τμήμα καλλιεργειών του μικροβιολογικού εργαστηρίου.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων σας μπορείτε να τα παραλάβετε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του νοσοκομείου, εναλλακτικά μπορείτε να προσέρχεστε την ημέρα την οποία σας έχουν υποδείξει κατά την λήψη της αιμοληψίας.

Για την παραλαβή (δια ζώσης) των αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων , απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Ασθενής: Αστυνομική Ταυτότητα, Α.Μ.Κ.Α. ή Βιβλιάριο Ασθενείας
 2. Τρίτος (Συγγενής ή ΜΗ): Εξουσιοδότηση του Ασθενούς αλλά και Αστυνομική Ταυτότητα του Εξουσιοδοτούμενου
 3. Γονέας Ανηλίκου: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Αστυνομική Ταυτότητα του Γονέα καθώς και υπεύθυνη δήλωση μη απώλειας της γονικής μέριμνας
 4. Δικαστικοί Συμπαραστάτες: Αντίγραφο της απόφασης που ορίζει το διορισμό σας και Αστυνομική Ταυτότητα

Η παραλαβή των εργαστηριακών εξετάσεων γίνεται από την γραμματεία του εργαστηριακού τομέα μεταξύ 11:00 π.μ. και 13:00 μ.μ.

Ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις (κλασικές ακτινογραφίες, υπέρηχοι, αξονικές & μαγνητικές τομογραφίες, μαστογραφίες, triplex αγγείων κλπ) εκτελούνται μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Διενεργούνται στο ισόγειο του νοσοκομείου (Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα), ακολουθώντας την πορτοκαλί διαγράμμιση, τόσο από την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου, όσο και από την Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων
Οι ασφαλισμένοι που δεν ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να προσκομίζουν το βιβλιάριο υγείας τους με τις ζητούμενες ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις από τον παραπέμπων ιατρό τους (ΕΔΟΕΑΠ,ΤΥΠΕΤ,ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ). Ιδίως οι άμεσα ασφαλισμένοι των στρατιωτικών ταμείων θα πρέπει να προσκομίζουν και ανάλογη βεβαίωση από το Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης ότι δεν πραγματοποιείται εκεί η ακτινοδιαγνωστική εξέταση.
Ιδίως για Μαγνητική Τομογραφία τόσο οι άμεσα ασφαλισμένοι, όσο και οι έμμεσα ασφαλισμένοι των στρατιωτικών ταμείων θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την άφιξη τους στην Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και χειρόγραφη ιατρική γνωμάτευση του παραπέμπων τους ιατρού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Προσέρχεστε είτε από την κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου, είτε από την κεντρική είσοδο των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων.

Για την τήρηση της σειράς προτεραιότητας, υπάρχει ειδικό μηχάνημα που εκδίδει αποκόμματα με αριθμούς προτεραιότητας (εκτός από συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών/πολιτών πχ. έγκυες, κατόχους κάρτας αναπηρίας, ασθενών με χρόνια νοσήματα που εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα).

Μετά την επικύρωση των παραπεμπτικών δίδονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Γραμματείας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων τα παραπεμπτικά του ηλεκτρονικού υποσυστήματος του νοσοκομείου στους ασθενείς με τα οποία προσέρχονται απευθείας στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα για την εκτέλεση της εξέτασης.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων σας (ανάλογα πάντα την ακτινοδιαγνωστική εξέταση), σας παραδίδονται είτε άμεσα είτε σε χρονικό διάστημα το οποίο ενημερώνεστε από το προσωπικό του τμήματος.

Για την παραλαβή των απεικονιστικών εξετάσεων , απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Ασθενής: Αστυνομική Ταυτότητα, Α.Μ.Κ.Α. ή Βιβλιάριο Ασθενείας
 2. Τρίτος (Συγγενής ή ΜΗ): Εξουσιοδότηση του Ασθενούς αλλά και Αστυνομική Ταυτότητα του Εξουσιοδοτούμενου
 3. Γονέας Ανηλίκου: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Αστυνομική Ταυτότητα του Γονέα καθώς και υπεύθυνη δήλωση μη απώλειας της γονικής μέριμνας
 4. Δικαστικοί Συμπαραστάτες: Αντίγραφο της απόφασης που ορίζει το διορισμό σας και Αστυνομική Ταυτότητα

Η παραλαβή των απεικονιστικών εξετάσεων γίνεται από την γραμματεία του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος μεταξύ 11:00 π.μ. και 13:00 μ.μ.