Δομές Υγείας και Εκπαίδευσης

Υπάρχουσες Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Δράσεις στο Ν.Χανίων:
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων ως αποκεντρωμένη μονάδα με τον δικό του Οργανισμό, με μεγάλη προσέλευση και πολλές δραστηριότητες με προσφορά στην κοινότητα και τις άλλες υπηρεσίες, φορείς και Ιδρύματα του Νομού.
Μετά την δημοσίευση του νέου Οργανισμού Αρ. 6166 Τ.Β΄ /31-12-2018 το Κέντρο Ψυχικής με όλες τις δράσεις του οι αποκεντρωμένες δομές και η Ψυχιατρική Κλινική αποτελούν τον 6ο Τομέα του Νοσοκομείου.

Κέντρο Ψυχικής Υγείας : Αποτελεί τον πυρήνα της κοινοτικής φροντίδας της Ψυχικής Υγείας στα Χανιά ως αποκεντρωμένη Μονάδα του Γ.Ν.Χανίων. Υπηρεσίες που παρέχει: Πρώιμη διάγνωση-Θεραπεία – παρακολούθηση των ψυχιατρικών –βιο-ψυχό- κοινωνική παρέμβαση εφαρμογή ψυχοθεραπειών. ‘Eχει πετύχει την εξασφάλιση της συνεχιζόμενης θεραπεία των ψυχιατρικών περιστατικών μέσα από τις δράσεις που έχει αναπτύξει. Στα εξωτερικά Ιατρεία κατ΄ έτος πραγματοποιούνται περισσότερες από 12.000 συνεδρίες από τους ιατρούς ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Αποτελεί πιστοποιημένο Κέντρο στην Κρήτη για την διάγνωση και πιστοποίηση της δυσλεξίας των ενηλίκων.

Για τον προγραμματισμό ραντεβού αλλά και οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων Κροκιδά 25 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 07:00π.μ.– 15:00 μ.μ.) Τηλέφωνο 2821340500 και e-mail kpsychania@gmail.com

Στις αναπτυγμένες δράσεις του Κ.Ψ.Υ λειτουργούν

α) Το Νοσοκομείο Ημέρας με ωράριο μόνο πρωί για την βελτίωση δεξιοτήτων της καθημερινής ζωής μέσα από δομημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Οι επωφελούμενοι του Νοσοκομείου Ημέρας είναι άτομα με ψυχικές διαταραχές -Ενήλικες και των δύο φύλων από 18 έως 55 ετών που χρήζουν βοήθειας για αντιμετώπιση ψυχιατρικών προβλημάτων, όχι με οξεία συμπτωματολογία και παράλληλα απειλούνται ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό λόγω των σοβαρών ψυχοκοινωνικών τους προβλημάτων. (Δευτερογενής πρόληψη ψυχικής διαταραχής)

Η τοπική κοινότητα στην οποία απευθύνεται το Νοσοκομείο Ημέρας
Οι οικογένειες των άμεσα επωφελούμενων, οι οποίες εντάσσονται στις θεραπευτικές παρεμβάσεις του Νοσοκομείου Ημέρας. ( Πρωτογενής πρόληψη ψυχικής διαταραχής)

β) Μονάδα παροχής Υπηρεσιών κατ΄ οίκον νοσηλεία και ειδικής φροντίδας ψυχικής Υγείας για την κάλυψη των αναγκών αστικών περιοχών Ν. Χανίων.
Κροκιδά 25 τηλ. 282340511

Παρέχει υπηρεσίες νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας κατ’ οίκον σε ενήλικες με ψυχικές διαταραχές, με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή με διαταραχές συμπεριφοράς και καλύπτει γεωγραφικά όλον τον Δήμο Χανίων σε γεωγραφική απόσταση των 20 χιλιομέτρων από την έδρα της. Συνεργαζεται με την Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων με τα Προγράμματα Βοήθειας στο Σπίτι με τη τοπική αυτοδιοίκηση των Δήμων .
Στεγάζεται στο Κ.Ψ.Υ. και προσφέρει τις υπηρεσίες σήμερα σε 183 χρήστες υπηρεσιών υγείας στην πόλη των Χανίων σε μηνιαία βάση με προγραμματισμένες επισκέψεις. Το σύνολο των επισκέψεων ξεπερνούν τις 1100 και αφορά παρεμβάσεις- επισκέψεις σε σπίτια επισκέψεις υπηρεσίες για επίλυση προβλημάτων που αφορούσαν τους χρήστες, Οι λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες 4100.
Προσωπικό 3 κοινωνικοί Λειτουργοί 2 Επισκέπτες Υγείας 2 Νοσηλευτές Ψυχίατρος. Επιπλέον 1 Ψυχολόγος ,1 οδηγός part time.

Κινητή Μονάδα Ορεινών και Δυσπρόσιτων Περιοχών Κέντρου Ψυχικής Υγείας Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Άγιος Γεώργιος».

Γενικά

Η Κινητή Μονάδα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων (ΚΨΥ) λειτουργεί ως αποκεντρωμένη μονάδα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Άγιος Γεώργιος» μέσα από ένα τομεοποιημένο σύστημα υπηρεσιών και σύμφωνα με τις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής. Απευθύνεται σε ενήλικες, σε όλο το πληθυσμό, παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών, διαταραχών διάθεσης και προσωπικότητας, διαταραχές συμπεριφοράς, άγχους, ψυχοκοινωνικών δυσκολιών. Σε άμεση διασύνδεση με τη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία) σε περιοχές του Νομού Χανίων όπου δεν υπάρχουν ανάλογες υπηρεσίες.

Σκοπός

 • Πρόληψη
 • Πρώιμη παρέμβαση
 • Ευαισθητοποίηση
 • Καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος.

Υπηρεσίες

 • Πραγματοποιεί ιατρεία σε 11 περιοχές του Νομού Χανίων σε τακτικές μέρες και ώρες.
 • Κατ’οίκον επισκέψεις όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
 • Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις.
 • Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις (στην έδρα μας στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων).

Συνεργασίες

Είμαστε σε συνεργασία με τη τοπική αυτοδιοίκηση και τα Προγράμματα Βοήθειας στο Σπίτι των Δήμων και με όλες τις εν δυνάμει υπηρεσίες που διαθέτει ο κάθε Δήμος, αναπτύσσοντας το δίκτυο στοχεύοντας στην άμεση εκτίμηση των αναγκών και σε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Στόχοι μας

 • Αποκέντρωση
 • Έγκαιρη διάγνωση – Ανίχνευση ψυχικών διαταραχών.
 • Πρόληψη της υποτροπής.
 • Θεραπευτική αντιμετώπιση του ατόμου στο οικείο περιβάλλον.
 • Προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης για την προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Προσωπικό
Η πολυκλαδική ομάδα αποτελείται από:

 • Ψυχίατρους (4)
 • Ψυχολόγο μερικής απασχόλησης (1)
 • Κοινωνικούς Λειτουργούς (2)
 • Επισκέπτρια Υγείας (1)
 • Νοσηλευτές (2)
 • Επαγγελματία Οδηγό (1)

Τα μέλη της Κινητής Μονάδας χωρίζονται σε κλιμάκια τα οποία επισκέπτονται τα ιατρεία σε μηνιαία βάση σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Περιοχές αναφοράς – ιατρείων

 • Π.Ι. Αλικιανου
 • Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Αρμένων
 • Π.Ι. Αρωνίου- Κουνουπιδιανών – Στερνών
 • Κ.Υ. Βάμου
 • Π.Ι. Βουκολιών
 • Π.Ι. Γεωργιούπολης
 • Κ.Υ. Κισσάμου
 • Κ.Υ. Κανδάνου
 • Π.Ι. Κολυμπαρίου
 • Π.Ι. Παλαιόχωρας
 • Πολυδύναμο Ιατρείο Σφακίων

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ σε κάθε ωφελούμενο από το πρόγραμμα μας, ανεξαρτήτου ασφαλιστικής ικανότητας του.

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Νομού Χανίων, πραγματοποιεί σε εβδομαδιαία βάση επισκέψεις σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία του νομού.

Για τον προγραμματισμό ραντεβού αλλά και οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Κινητής Μονάδας που βρίσκεται στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες
(Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 07:00π.μ.– 15:00 μ.μ.)
στο τηλέφωνο 2821340510 ή εναλλακτικά στο e-mail της kinitichania@gmail.com
.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο συνολικός πληθυσμός που απευθυνόμαστε είναι 60.891 κάτοικοι.
* Λοιπές υπηρεσίες: διεκπεραίωση κοινωνικών υποθέσεων (επισκέψεις σε υπηρεσίες ΚΕΠΑ), προγραμματισμένα ή έκτακτα ραντεβού με γιατρό ή ψυχολόγο στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας (πορεία νόσου, αλλαγή φαρμακευτικής αγωγής), συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη της οικογένειας.

δ) Εντός του πλαισίου των δράσεων στο Κ.Ψ.Υ. Χανίων λειτουργεί Ιατρείο παιδιών και εφήβων . Στεγάζεται στο Κ.Ψ.Υ Χανίων Κροκιδά 25 τηλ 2821051364 και 2821051394
Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες.

Διαγνωστική εκτίμηση Συμβουλευτική Υποστηρικτική Κέντρο διάγνωσης μαθησιακής δυσλεξίας
Λειτουργεί με 1 παιδοψυχίατρο με, 2 ψυχολόγους, 1 κοινωνικό λειτουργό, 1 εργοθεραπευτή, 1 επισκέπτρια υγείας, 2 διοικητικούς. Πραγματοποιούνται περισσότερες από 4.000 συνεδρίες κατ΄έτος.
Η κινητή μονάδα του παιδοψυχιατρικής με κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας ξεκίνησε την λειτουργία της 1η Ιουλίου 2021 μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ.
Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας ΚΨΥ – γενικού Νοσοκομείου Χανιών Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» ΕΣΠΑ

Με βάση το υπό έργο «ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών» η κινητή μονάδα του κέντρου ψυχικής Υγείας Χανίων θα παρέχει ειδικευμένες υπηρεσίες πρόληψης, αγωγής και προαγωγής ψυχικής υγείας σε παιδία, εφήβους και τις οικογένειες τους σύμφωνα με τις αρχές τις κοινοτικής ψυχιατρικής.

Η ενίσχυση των εξειδικευμένων υπηρεσιών της Κινητής Μονάδας Χανίων στον τομέα της παιδοψυχιατρικής περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων δράσεων στον ευρύτερο νομό Χανίων. Με γνώμονα την πρόληψη παρέχουμε υπηρεσίες στην κοινότητα, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς, σχολεία, υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, τοπικούς φορείς, συλλόγους, φορείς δημόσιας υγείας. Θέλοντας να αναπτύξουμε ένα διευρυμένο δίκτυο πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας των παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών τους στην περιοχή μας.

Οι στόχοι μας

 • Παραπομπή για διερεύνηση της ανιχνευμένης ψυχικής δυσκολίας στο τμήμα παιδιών και εφήβων στο Κ.Ψ.Υ Χανίων.
 • Ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού και πρώιμη ανίχνευση των διαταραχών στην σχολική και εφηβική ηλικία.
 • Πρόληψη/ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού στο σχολικό εκφοβισμό και στις διαταραχές διαγωγής.
 • Ευαισθητοποίηση των εφήβων σε σύνθετα κοινωνικοψυχολογικά θέματα.
 • Mάχη ενάντια στο κοινωνικό στίγμα και την διαφορετικότητα.
 • Παραπομπή και συνεργασία σε αρμόδιες υπηρεσίες όπου κρίνεται απαραίτητο.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνονται δράσεις:

 • Προγράμματα αγωγής υγείας σε σχολεία.
 • Παρεμβάσεις σε κρίσεις κατόπιν αιτήματος (διαχείριση των δυσκολιών συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων στην οικογένεια και το σχολείο).
 • Ομάδες συμβουλευτικής και ψυχοεκπαίδευσης γονέων και εκπαιδευτικών.
 • Ημερίδες ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας, καταπολέμηση των διακρίσεων, αλλαγή της συμπεριφοράς.
 • Επιστημονικές εργασίες – συνεργασία με σχολές ανθρωπιστικών σπουδών π.χ. στα πλαίσια πρακτικής άσκησης φοιτητών Ψυχολογίας/ Ιατρικής – ερευνητικά προγράμματα.

Σύσταση – Στελέχωση

 • Η διεπιστημονική ομάδα της Κινητής Μονάδας απαρτίζεται από Παιδοψυχίατρο, Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Νοσηλευτή, Λογοθεραπευτή, Κοινωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευτή, Επισκέπτη Υγείας.
  Σκοπός μας είναι να υποστηρίξουμε την οικογένεια, την σχολική κοινότητα Η πρώιμη ανίχνευση και θεραπεία και να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον για παιδιά και εφήβους. Με δεξιότητες και δημιουργικά συναισθηματικά εργαλεία ενισχύουμε την αγάπη του για ζωή, τον σεβασμό στην διαφορετικότητα, την ενδυνάμωση των υγειών σχέσεων τους εν τέλει την ευτυχία και την εξέλιξη.

ε) Ένα (1) Κέντρο Ημέρας για ψυχολογική Στήριξη Ατόμων με Ογκολογικά Νοσήματα στο Ν. Χανίων

Στεγάζεται σε κτήριο του πρώην ΠΕΔΥ στην λεωφόρο Σούδας που έχει παραχωρηθεί από την 7η ΥΠΕ Κρήτης στην πόλη των Χανίων. Δέχεται προγραμματισμένα και έκτατα ραντεβού και έχει επιστημονική διασύνδεση με την ογκολογική κλινική του Γ.Ν.Χ. για την ψυχολογική στήριξη ατόμων με ογκολογικά προβλήματα. (Εργάζονται 1 ψυχίατροι μερικής απασχόλησης για 4 ημέρες την εβδομάδα,– (τις υπόλοιπες μέρες βρίσκεται στο ΚΨΥ)-, 1 ψυχολόγος, 1 κοινωνική λειτουργός). Πραγματοποιούνται 1.900 συνεδρίες κατ΄έτος.

Σήμερα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και αποτελεί το τρίτο κατά σειρά επίσημο κέντρο που λειτουργεί στην χώρα μας (1 ΝΠΙΔ & 1 στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά).
Λειτουργεί ως μονάδα ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας και ενίσχυσης της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, υποστήριξης και ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης ασθενών με ογκολογικά νοσήματα, ενώ έμφαση δίνεται και στην ψυχοκοινωνική στήριξη των μελών της οικογένειας.

Για πληροφορίες και ραντεβού στην Γραμματεία του Κέντρου 2821042120 τις εργάσιμες ημέρες από 8.00π.μ έως 15.00μ.μ.

Βασικοί στόχοι του Κέντρου Ημέρας είναι:

 • Η παροχή ψυχολογικής στήριξης στους ασθενείς και τους οικείους τους.
 • Η στήριξη και εποπτεία σε επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε ογκολογικά τμήματα.
 • Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε ότι αφορά τις ψυχικές ανάγκες των ασθενών με καρκίνο.
 • Η συνεργασία και διασύνδεση με το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, με φορείς, υπηρεσίες και συλλόγους για την διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ασθενής με καρκίνο και οι οικογένειές τους, και προώθηση από κοινού αιτημάτων.
 • Η έρευνα και η οργάνωση επιστημονικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους επαγγελματίες υγείας στο χώρο της (ψυχο)ογκολογίας.
 • Η κατ’ οίκον παροχή υπηρεσιών στους ογκολογικούς ασθενείς έχει ανασταλεί το 2017 λόγω έλλειψης του αναγκαίου προσωπικού.