Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας

Πολυζωίδης Κυριάκος
Τηλ: 28213 42224
Email: kpolyzoidis@chaniahospital.gr

Διευθυντής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Παπαδογιάννης Εμμανουήλ
Τηλ: 2821342222
Email: papadogiannis@chaniahospital.gr

Διευθυντής Τεχνικού

Αγγελάκης Κωνσταντίνος
Τηλ: 2821342221
Email: kaggelakis@chaniahospital.gr