Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος2022-08-31T17:40:38+03:00
2109, 2023

Πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), για την ανάθεση ετήσιας συντήρησης του υφιστάμενου συστήματος αρχειοθέτησης και διάγνωσης ιατρικών εικόνων PACS/RIS (CPV 50312600-1)

21.09.2023|Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1509, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την κάλυψη του διαγνωστικού έργου του Παθολογοανατομικού εργαστηρίου (CPV: 85145000-7) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων της 7ης ΥΠΕ Κρήτης

15.09.2021|Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1602, 2021

Ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος “ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ SARS-Cov2 (Covid-19), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.”

16.02.2021|Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top