Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος2022-08-31T17:40:38+03:00
2109, 2023

Πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), για την ανάθεση ετήσιας συντήρησης του υφιστάμενου συστήματος αρχειοθέτησης και διάγνωσης ιατρικών εικόνων PACS/RIS (CPV 50312600-1)

21.09.2023|Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top