Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Πρόσκληση Δεύτερης (Β’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Δέκα 10 Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης (CPV 33181100-3) για τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

2024-04-03T10:08:12+03:00

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

Πρόσκληση Δεύτερης (Β’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Δέκα 10 Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης (CPV 33181100-3) για τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού2024-04-03T10:08:12+03:00

Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων κατόπιν ολοκλήρωσης της Α’ (Πρώτης) Δημόσιας Διαβούλευσης ( 24DIAB27858) για την «προμήθεια 50 Ασυρμάτων (CPV 31711110-7) , για Επιχειρησιακές Ασκήσεις Ετοιμότητας στο πλαίσιο εφαρμογής των Σχεδίων Έκτακτων Αναγκών «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ –ΠΕΡΣΕΑΣ

2024-03-12T11:32:59+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων κατόπιν ολοκλήρωσης της Α’ (Πρώτης) Δημόσιας Διαβούλευσης ( 24DIAB27858) για την «προμήθεια 50 Ασυρμάτων (CPV 31711110-7) , για Επιχειρησιακές Ασκήσεις Ετοιμότητας στο πλαίσιο εφαρμογής των Σχεδίων Έκτακτων Αναγκών «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ –ΠΕΡΣΕΑΣ2024-03-12T11:32:59+02:00

ΣΧΟΛΙΑ Α΄ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ (CPV:33140000-3)»

2024-03-08T14:10:44+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΣΧΟΛΙΑ Α΄ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ (CPV:33140000-3)»2024-03-08T14:10:44+02:00

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την «προμήθεια αντιδραστηρίων για τα PD-L1 και ΗΕΡ-2 για την κάλυψη των αναγκών του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»

2024-03-07T12:38:30+02:00

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την «προμήθεια αντιδραστηρίων για τα PD-L1 και ΗΕΡ-2 για την κάλυψη των αναγκών του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»2024-03-07T12:38:30+02:00

Πρόσκληση Τρίτης (Γ’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Ακτινολογικού Συγκροτήματος (CPV 33111000-1)»

2024-02-27T10:37:22+02:00

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

Πρόσκληση Τρίτης (Γ’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Ακτινολογικού Συγκροτήματος (CPV 33111000-1)»2024-02-27T10:37:22+02:00

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την «προμήθεια 50 Ασυρμάτων (CPV 31711110-7) , για Επιχειρησιακές Ασκήσεις Ετοιμότητας στο πλαίσιο εφαρμογής των Σχεδίων Έκτακτων Αναγκών «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ –ΠΕΡΣΕΑΣ», εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

2024-02-23T12:24:21+02:00

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την «προμήθεια 50 Ασυρμάτων (CPV 31711110-7) , για Επιχειρησιακές Ασκήσεις Ετοιμότητας στο πλαίσιο εφαρμογής των Σχεδίων Έκτακτων Αναγκών «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ –ΠΕΡΣΕΑΣ», εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ2024-02-23T12:24:21+02:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ (Α) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ CPV-33140000-3

2024-02-21T11:17:59+02:00

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ (Α) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ CPV-33140000-32024-02-21T11:17:59+02:00

Α Δημόσια Διαβούλευση για την «Προμήθεια Συστήματος Ενδοστροβοσκόπησης (CPV 38000000-5) για την Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών του ΩΡΛ Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

2024-02-20T10:20:48+02:00

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

Α Δημόσια Διαβούλευση για την «Προμήθεια Συστήματος Ενδοστροβοσκόπησης (CPV 38000000-5) για την Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών του ΩΡΛ Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων2024-02-20T10:20:48+02:00

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης έσω ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ για την Ανάθεση υπηρεσιών «Μεταφοράς Βιολογικού Υλικού και Αίματος (CPV 60000000-8)» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Χανίων

2024-01-23T10:42:17+02:00

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης έσω ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ για την Ανάθεση υπηρεσιών «Μεταφοράς Βιολογικού Υλικού και Αίματος (CPV 60000000-8)» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Χανίων2024-01-23T10:42:17+02:00

Πρόσκληση Τέταρτης (Δ’) Δημόσιας Διαβούλευσης μέσω ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ για το υποέργο 2 της με MIS 5215545 ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλωσίμων για την Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

2024-01-23T10:39:46+02:00

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

Πρόσκληση Τέταρτης (Δ’) Δημόσιας Διαβούλευσης μέσω ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ για το υποέργο 2 της με MIS 5215545 ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλωσίμων για την Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων2024-01-23T10:39:46+02:00
Go to Top