Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Πρόσκλησης Δεύτερης (Β’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Ακτινολογικού Συγκροτήματος (CPV 33111000-1)»

2023-09-29T15:19:02+03:00

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

Πρόσκλησης Δεύτερης (Β’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Ακτινολογικού Συγκροτήματος (CPV 33111000-1)»2023-09-29T15:19:02+03:00

Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων κατόπιν ολοκλήρωσης της Α’ (Πρώτης) Δημόσιας Διαβούλευσης (ΑΔΑΜ : 2023DIAB27070) για την προμήθεια «Εξοπλισμού Συρραπτικών Χειρουργείου» (CPV33162100-4).

2023-09-27T12:49:24+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων κατόπιν ολοκλήρωσης της Α’ (Πρώτης) Δημόσιας Διαβούλευσης (ΑΔΑΜ : 2023DIAB27070) για την προμήθεια «Εξοπλισμού Συρραπτικών Χειρουργείου» (CPV33162100-4).2023-09-27T12:49:24+03:00

Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλωσίμων για την Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

2023-09-27T12:27:41+03:00

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλωσίμων για την Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων2023-09-27T12:27:41+03:00

Προμήθεια και Εγκατάσταση Ακτινολογικού Συγκροτήματος (CPV 33111000-1)» για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος

2023-09-25T10:38:29+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Προμήθεια και Εγκατάσταση Ακτινολογικού Συγκροτήματος (CPV 33111000-1)» για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος2023-09-25T10:38:29+03:00

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια ««Εξοπλισμού Συρραπτικών Χειρουργείου» (CPV33162100-4)»

2023-09-11T10:40:50+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια ««Εξοπλισμού Συρραπτικών Χειρουργείου» (CPV33162100-4)»2023-09-11T10:40:50+03:00

«Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” 2η ΔΙΑΒ. Τ.Π – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 120 Kg , ΕΝΌΣ (1) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ 60KG ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ – ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ» με μοναδικό κωδικό διαβούλευσης: «2023DIAB27056»

2023-09-05T11:20:42+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

«Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” 2η ΔΙΑΒ. Τ.Π – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 120 Kg , ΕΝΌΣ (1) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ 60KG ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ – ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ» με μοναδικό κωδικό διαβούλευσης: «2023DIAB27056»2023-09-05T11:20:42+03:00

Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ανάθεση «Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» (CPV 50421000-2) ,για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

2023-08-17T17:54:15+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ανάθεση «Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» (CPV 50421000-2) ,για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων2023-08-17T17:54:15+03:00

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Ακτινολογικού Συγκροτήματος (CPV 33111000-1)» για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος

2023-08-02T11:19:37+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Ακτινολογικού Συγκροτήματος (CPV 33111000-1)» για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος2023-08-02T11:19:37+03:00

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ανάθεση «Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» (CPV 50421000-2), για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

2023-08-01T11:52:10+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ανάθεση «Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» (CPV 50421000-2), για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων2023-08-01T11:52:10+03:00

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης στο πλαίσιο ωρίμανσης της πράξης Προμήθειας και Τοποθέτησης Υλικών (CPV:44190000-8, 72222300-0) για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό έξι (6) Χειρουργικών Αιθουσών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων»

2023-07-26T15:05:38+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης στο πλαίσιο ωρίμανσης της πράξης Προμήθειας και Τοποθέτησης Υλικών (CPV:44190000-8, 72222300-0) για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό έξι (6) Χειρουργικών Αιθουσών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων»2023-07-26T15:05:38+03:00
Go to Top