Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (Β) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (CPV : 38434540-3)

2023-02-08T14:56:31+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (Β) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (CPV : 38434540-3)2023-02-08T14:56:31+02:00

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (CPV38434540-3) για τις ανάγκες του Οφθαλμολογικού τμήματος

2022-12-22T13:48:52+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (CPV38434540-3) για τις ανάγκες του Οφθαλμολογικού τμήματος2022-12-22T13:48:52+02:00

Πρόσκληση (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (CPV 42511200-3), την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 120 Kg (CPV 39713200-5), ΕΝΌΣ (1) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ 60KG ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ – ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (CPV 39713211-5) για την αναβάθμιση των υποδομών του ΓΝ Χανίων

2022-11-25T14:42:40+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ εδώ.

Πρόσκληση (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (CPV 42511200-3), την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 120 Kg (CPV 39713200-5), ΕΝΌΣ (1) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ 60KG ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ – ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (CPV 39713211-5) για την αναβάθμιση των υποδομών του ΓΝ Χανίων2022-11-25T14:42:40+02:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ (Α) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (CPV : 38434540-3)

2022-11-04T19:15:38+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ (Α) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (CPV : 38434540-3)2022-11-04T19:15:38+02:00

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια εξοπλισμού Point of Care (P.O.C) και συνοδών Αντιδραστηρίων Ταχείας Μοριακής Ανίχνευσης SARS-CoV-2 (CPV 33696500-0), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

2022-11-04T19:10:02+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια εξοπλισμού Point of Care (P.O.C) και συνοδών Αντιδραστηρίων Ταχείας Μοριακής Ανίχνευσης SARS-CoV-2 (CPV 33696500-0), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού2022-11-04T19:10:02+02:00

Πρόσκληση Τέταρτης (Δ’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (CPV 33192230-3) της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» μέσω χρηματοδότησης από το «ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

2022-11-04T19:08:56+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Τέταρτης (Δ’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (CPV 33192230-3) της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» μέσω χρηματοδότησης από το «ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-20202022-11-04T19:08:56+02:00

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια « ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ » (CPV 33694000-1)-(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού.

2022-08-09T10:42:23+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια « ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ » (CPV 33694000-1)-(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού.2022-08-09T10:42:23+03:00

Πρόσκληση Πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44190000-8) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ (CPV 72222300-0) ΔΥΟ (2) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 234.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

2022-05-17T10:49:58+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44190000-8) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ (CPV 72222300-0) ΔΥΟ (2) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 234.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ2022-05-17T10:49:58+03:00

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΝAVIGATOR SYSTEM), Ρινός, Κεφαλής και Τραχήλου (CPV 33168100-6) εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 148.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες της ΩΡΛ Κλινικής, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025

2022-05-12T14:20:44+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΝAVIGATOR SYSTEM), Ρινός, Κεφαλής και Τραχήλου (CPV 33168100-6) εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 148.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες της ΩΡΛ Κλινικής, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-20252022-05-12T14:20:44+03:00

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την διαμόρφωση του χώρου της βιβλιοθήκης σε μια σύγχρονη μονάδα επεμβατικής κάρδιο – αγγειογραφίας

2022-05-11T16:51:21+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την διαμόρφωση του χώρου της βιβλιοθήκης σε μια σύγχρονη μονάδα επεμβατικής κάρδιο – αγγειογραφίας2022-05-11T16:51:21+03:00
Go to Top