Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Θέσεις εργασίας2022-09-26T11:37:44+03:00
605, 2021

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ ή ΤΕ Λογοθεραπευτών για την υλοποίηση της Πράξης «Δράση 9.IV.6: Ανάπτυξη δομών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης – Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Κ.Ψ.Υ. – Γενικού Νοσοκομείου Χανίων», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κρήτη 2014 – 2020» Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας στην Κρήτη»

06.05.2021|Θέσεις εργασίας|

Δείτε περισσότερα εδώ.

909, 2020

Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη στο Νοσοκομείο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.1614/23-1-2020 Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020, για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Κ.Ψ.Υ. – Γενικού Νοσοκομείου Χανίων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020».

09.09.2020|Θέσεις εργασίας|

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2 Αρχείο Νο3

Go to Top