Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Ανοικτοί άνω του ορίου διαγωνισμοί2022-08-31T17:38:04+03:00
2401, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2024 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (CPV:38434540-3) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

24.01.2024|Ανοικτοί Άνω του Ορίου Διαγωνισμοί|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2201, 2024

Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα εταιριών στο πλαίσιο της Διακήρυξης 18/2023 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ “239155”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (CPV33140000-3)»

22.01.2024|Ανοικτοί Άνω του Ορίου Διαγωνισμοί|

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ - MEDICIN ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ -ΑΔΑ [...]

901, 2024

Απάντηση σε διευκρινιστικό ερώτημα της εταιρείας KALTEQ, στο πλαίσιο της Διακήρυξης 21/2023 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ “268141”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

09.01.2024|Ανοικτοί Άνω του Ορίου Διαγωνισμοί|

Δείτε περισσότερα εδώ.

3110, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17/2023 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ “238401”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 120 KG (CPV 39713200-5), ΕΝΟΣ (1) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ 60KG, ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ – ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (CPV39713211-5) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

31.10.2023|Ανοικτοί Άνω του Ορίου Διαγωνισμοί|

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2 Αρχείο Νο3 Αρχείο Νο4 Αρχείο Νο5

809, 2022

Διακήρυξη 21/2022 (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 171301,171302,171303,171304,171305) Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού με ταυτόχρονη παραχόρηση Συνοδού Εξοπλισμού – Καλλιεργειών Μικροβιολογίας (CPV 33698100-0)

08.09.2022|Ανοικτοί Άνω του Ορίου Διαγωνισμοί|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1304, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2022 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 156016, 156017, 156018, 156019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 38434540-3)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 298.400,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της ενταγμένης πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (MIS 5075964) με χρηματοδότηση από το «ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

13.04.2022|Ανοικτοί Άνω του Ορίου Διαγωνισμοί|

Δείτε περισσότερα εδώ.

3003, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07/2022 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 156006,156007,156008,156009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33111000-1)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 345.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της ενταγμένης πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (MIS 5075964) με χρηματοδότηση από το «ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

30.03.2022|Ανοικτοί Άνω του Ορίου Διαγωνισμοί|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top