Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Προσκλήσεις για Διαβούλευση2022-05-12T10:12:44+03:00
205, 2024

«Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας (CPV : 85121000-3 Ιατρικές υπηρεσίες) και Τεχνικού Ασφαλείας (CPV 71317210-8-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας) για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συμβάσεων 2024»

02.05.2024|Διαβούλευση, Προσκλήσεις για Διαβούλευση|

Πρόσκληση Α Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών ΑΔΑΜ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

1912, 2023

Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αντίστροφης Ώσμωσης (CPV 42912000-2), για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

19.12.2023|Διαβούλευση, Προσκλήσεις για Διαβούλευση|

2023DIAB27582 ΑΔΑΜ Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Πρόσκληση Α Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

1705, 2022

Πρόσκληση Πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44190000-8) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ (CPV 72222300-0) ΔΥΟ (2) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 234.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

17.05.2022|Προσκλήσεις για Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1205, 2022

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΝAVIGATOR SYSTEM), Ρινός, Κεφαλής και Τραχήλου (CPV 33168100-6) εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 148.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες της ΩΡΛ Κλινικής, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025

12.05.2022|Προσκλήσεις για Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

802, 2022

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την διαμόρφωση του χώρου της βιβλιοθήκης σε μια σύγχρονη μονάδα επεμβατικής κάρδιο – αγγειογραφίας

08.02.2022|Διαβούλευση, Προσκλήσεις για Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top