Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Προσκλήσεις για Διαβούλευση2022-05-12T10:12:44+03:00
1912, 2023

Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αντίστροφης Ώσμωσης (CPV 42912000-2), για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

19.12.2023|Διαβούλευση, Προσκλήσεις για Διαβούλευση|

2023DIAB27582 ΑΔΑΜ Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Πρόσκληση Α Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

1705, 2022

Πρόσκληση Πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44190000-8) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ (CPV 72222300-0) ΔΥΟ (2) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 234.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

17.05.2022|Προσκλήσεις για Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1205, 2022

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΝAVIGATOR SYSTEM), Ρινός, Κεφαλής και Τραχήλου (CPV 33168100-6) εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 148.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες της ΩΡΛ Κλινικής, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025

12.05.2022|Προσκλήσεις για Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

802, 2022

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την διαμόρφωση του χώρου της βιβλιοθήκης σε μια σύγχρονη μονάδα επεμβατικής κάρδιο – αγγειογραφίας

08.02.2022|Διαβούλευση, Προσκλήσεις για Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2101, 2022

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, ήτοι ενός Ψυκτικού Μικροτόμου (κρυοστάτης – σύστημα ταχείων βιοψιών) για το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, (CPV 33910000-2 ), ενός Ακτινολογικού συγκροτήματος (CPV 33111000-1) για το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, και Χειρουργικές διαθερμίες (CPV 33162100-4)

21.01.2022|Διαβούλευση, Προσκλήσεις για Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top