Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23/2022 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 172393 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού»

2022-09-30T12:43:02+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23/2022 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 172393 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού»2022-09-30T12:43:02+03:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/2022 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 172258,172259,172260 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού»

2022-09-30T12:43:52+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/2022 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 172258,172259,172260 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού»2022-09-30T12:43:52+03:00

«Ανάθεση εργασιών προμήθειας, τοποθέτησης και εγκατάστασης υλικών και εξοπλισμού πληροφορικής, για την Αναβάθμιση των Δικτυακών υποδομών και των υποδομών πληροφορικής του ΚΨΥ Χανίων» (CPV 48000000 – 30200000)

2022-09-21T14:59:21+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

«Ανάθεση εργασιών προμήθειας, τοποθέτησης και εγκατάστασης υλικών και εξοπλισμού πληροφορικής, για την Αναβάθμιση των Δικτυακών υποδομών και των υποδομών πληροφορικής του ΚΨΥ Χανίων» (CPV 48000000 – 30200000)2022-09-21T14:59:21+03:00

EKTEΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΘΥΡΩΝ ΕΞΩΣΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19 (CPV:45262600-7|

2022-09-19T17:24:21+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

EKTEΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΘΥΡΩΝ ΕΞΩΣΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19 (CPV:45262600-7|2022-09-19T17:24:21+03:00

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CPV-38434540-3

2022-09-09T14:33:04+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CPV-38434540-32022-09-09T14:33:04+03:00

Διακήρυξη 21/2022 (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 171301,171302,171303,171304,171305) Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού με ταυτόχρονη παραχόρηση Συνοδού Εξοπλισμού – Καλλιεργειών Μικροβιολογίας (CPV 33698100-0)

2022-09-08T15:00:42+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Διακήρυξη 21/2022 (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 171301,171302,171303,171304,171305) Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού με ταυτόχρονη παραχόρηση Συνοδού Εξοπλισμού – Καλλιεργειών Μικροβιολογίας (CPV 33698100-0)2022-09-08T15:00:42+03:00

Τροποποίηση του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικού) διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV:33696500-0) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ με αριθμ. 16/2022 Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 20966/24-08-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC011136993 2022-08-25 και ΑΡ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗΣ :170213,1)

2022-09-07T13:53:38+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Τροποποίηση του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικού) διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV:33696500-0) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ με αριθμ. 16/2022 Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 20966/24-08-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC011136993 2022-08-25 και ΑΡ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗΣ :170213,1)2022-09-07T13:53:38+03:00

Έρευνα Αγοράς για την προμήθεια Στολών (CPV 18110000-3) και Υποδημάτων (CPV 18832000-0) για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος κλινικής διατροφής

2022-09-06T14:51:57+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα Αγοράς για την προμήθεια Στολών (CPV 18110000-3) και Υποδημάτων (CPV 18832000-0) για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος κλινικής διατροφής2022-09-06T14:51:57+03:00

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΜΕΑ CPV-33130000-0»

2022-09-01T15:11:12+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΜΕΑ CPV-33130000-0»2022-09-01T15:11:12+03:00

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 90920000-2) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΥΣ

2022-08-31T10:46:36+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 90920000-2) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΥΣ2022-08-31T10:46:36+03:00
Go to Top