Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (CPV 50800000-3)» ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΠΙΛΕΟΝ

2024-05-24T16:14:10+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (CPV 50800000-3)» ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΠΙΛΕΟΝ2024-05-24T16:14:10+03:00

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/2024 (ΑΔΑ: 61ΨΞ46907Τ-Γ72) (ΑΔΑΜ:24PROC014653479 2024-04-24) Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 348680) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΚΕΥΩΝ/ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (CPV: 39220000-0) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

2024-05-23T13:29:13+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/2024 (ΑΔΑ: 61ΨΞ46907Τ-Γ72) (ΑΔΑΜ:24PROC014653479 2024-04-24) Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 348680) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΚΕΥΩΝ/ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (CPV: 39220000-0) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ2024-05-23T13:29:13+03:00

Έρευνα Αγοράς που αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου Χανίων

2024-05-16T16:18:18+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα Αγοράς που αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου Χανίων2024-05-16T16:18:18+03:00

Έρευνα Αγοράς που αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου Χανίων

2024-05-14T10:19:25+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα Αγοράς που αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου Χανίων2024-05-14T10:19:25+03:00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΚΕΥΩΝ/ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (CPV: 39220000-0) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

2024-04-26T12:11:29+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΚΕΥΩΝ/ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (CPV: 39220000-0) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ2024-04-26T12:11:29+03:00

Διακήρυξη με αριθμό 11/2024 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ”348769″ δημόσιου, ηλεκτρονικού, ανοικτού, κάτω των ορίων (Τακτικού) διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και της δομής των “Κάμπων”(CPV 44190000-8)»

2024-04-26T10:03:55+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Διακήρυξη με αριθμό 11/2024 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ”348769″ δημόσιου, ηλεκτρονικού, ανοικτού, κάτω των ορίων (Τακτικού) διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και της δομής των “Κάμπων”(CPV 44190000-8)»2024-04-26T10:03:55+03:00

Έρευνα Αγοράς που αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου Χανίων

2024-04-19T16:10:05+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα Αγοράς που αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου Χανίων2024-04-19T16:10:05+03:00
Go to Top