Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Έρευνα Αγοράς που αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των ψυχιατρικών δομών του Γ.Ν.Χανίων

2023-01-31T10:20:15+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα Αγοράς που αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των ψυχιατρικών δομών του Γ.Ν.Χανίων2023-01-31T10:20:15+02:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2023 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 180991 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΑΝΟΙΚΤΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝOΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

2023-01-18T12:25:27+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2023 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 180991 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΑΝΟΙΚΤΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝOΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ2023-01-18T12:25:27+02:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2023 ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΎ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ μίσθωσης ακινήτων (CPV 70210000-6) για την Στέγαση των Ψυχιατρικών Δομών του νοσοκομείου

2023-01-11T13:58:54+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2023 ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΎ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ μίσθωσης ακινήτων (CPV 70210000-6) για την Στέγαση των Ψυχιατρικών Δομών του νοσοκομείου2023-01-11T13:58:54+02:00

Έρευνα Αγοράς για την «Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών χρωστικών ουσιών για τον ελαιοχρωματισμό των κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων (CPV 24200000-6 )

2023-01-04T15:13:14+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα Αγοράς για την «Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών χρωστικών ουσιών για τον ελαιοχρωματισμό των κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων (CPV 24200000-6 )2023-01-04T15:13:14+02:00

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24/2022 – (ΕΣΗΔΗΣ “172394-172397”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ προμήθειας Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού (CPV 33122000-1) Ενδοφθάλμιων Φακών (CPV 33731110-7)και Υλικών Φακοθριψίας (CPV: 85121281-6)

2023-01-04T14:30:47+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24/2022 – (ΕΣΗΔΗΣ “172394-172397”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ προμήθειας Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού (CPV 33122000-1) Ενδοφθάλμιων Φακών (CPV 33731110-7)και Υλικών Φακοθριψίας (CPV: 85121281-6)2023-01-04T14:30:47+02:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 38/2022 – (ΕΣΗΔΗΣ “172909”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΛΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» (CPV: 33111200-3)

2022-12-22T11:53:58+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 38/2022 – (ΕΣΗΔΗΣ “172909”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΛΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» (CPV: 33111200-3)2022-12-22T11:53:58+02:00

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 37/2022 – (ΕΣΗΔΗΣ “177881.1-177883.1”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ προμήθειας «Βιοχημικών Αναλυτών» (CPV 38434500-1)

2022-12-21T15:14:58+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 37/2022 – (ΕΣΗΔΗΣ “177881.1-177883.1”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ προμήθειας «Βιοχημικών Αναλυτών» (CPV 38434500-1)2022-12-21T15:14:58+02:00
Go to Top