Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Διακήρυξη 18/2024 Δημοσίου, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, άνω των ορίων (Διεθνή) Διαγωνισμού για την προμήθεια γεννήτριας ραδιοϊσοτοπων και ραδιοφαρμάκων (CPV 09344000-2) για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, του Γ.Ν.Χανίων για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος

2024-07-11T16:15:38+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Διακήρυξη 18/2024 Δημοσίου, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, άνω των ορίων (Διεθνή) Διαγωνισμού για την προμήθεια γεννήτριας ραδιοϊσοτοπων και ραδιοφαρμάκων (CPV 09344000-2) για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, του Γ.Ν.Χανίων για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος2024-07-11T16:15:38+03:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2024 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (CPV:38434540-3) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

2024-01-24T10:44:53+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2024 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (CPV:38434540-3) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ2024-01-24T10:44:53+02:00

Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα εταιριών στο πλαίσιο της Διακήρυξης 18/2023 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ “239155”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (CPV33140000-3)»

2024-01-22T11:19:16+02:00

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ - MEDICIN ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ -ΑΔΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ - MEDICIN ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ -ΑΔΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ - ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ -ΑΔΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ-ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΔΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ-ΜΑΓΕΙΡΑΣ - ΑΔΑ

Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα εταιριών στο πλαίσιο της Διακήρυξης 18/2023 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ “239155”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (CPV33140000-3)»2024-01-22T11:19:16+02:00

Απάντηση σε διευκρινιστικό ερώτημα της εταιρείας KALTEQ, στο πλαίσιο της Διακήρυξης 21/2023 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ “268141”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

2024-01-09T17:53:00+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Απάντηση σε διευκρινιστικό ερώτημα της εταιρείας KALTEQ, στο πλαίσιο της Διακήρυξης 21/2023 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ “268141”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ2024-01-09T17:53:00+02:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20/2023 – (ΕΣΗΔΗΣ 259186) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 50421000-2)

2023-12-18T11:10:41+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20/2023 – (ΕΣΗΔΗΣ 259186) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 50421000-2)2023-12-18T11:10:41+02:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2023 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ “268141”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV33162100-4)

2023-11-27T14:54:15+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2023 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ “268141”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV33162100-4)2023-11-27T14:54:15+02:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17/2023 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ “238401”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 120 KG (CPV 39713200-5), ΕΝΟΣ (1) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ 60KG, ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ – ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (CPV39713211-5) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

2023-10-31T12:40:39+02:00

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2 Αρχείο Νο3 Αρχείο Νο4 Αρχείο Νο5

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17/2023 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ “238401”) ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 120 KG (CPV 39713200-5), ΕΝΟΣ (1) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ 60KG, ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ – ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (CPV39713211-5) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ2023-10-31T12:40:39+02:00

Διακήρυξη 21/2022 (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 171301,171302,171303,171304,171305) Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού με ταυτόχρονη παραχόρηση Συνοδού Εξοπλισμού – Καλλιεργειών Μικροβιολογίας (CPV 33698100-0)

2022-09-08T15:00:42+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Διακήρυξη 21/2022 (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 171301,171302,171303,171304,171305) Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού με ταυτόχρονη παραχόρηση Συνοδού Εξοπλισμού – Καλλιεργειών Μικροβιολογίας (CPV 33698100-0)2022-09-08T15:00:42+03:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2022 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 156016, 156017, 156018, 156019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 38434540-3)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 298.400,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της ενταγμένης πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (MIS 5075964) με χρηματοδότηση από το «ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

2022-05-11T16:46:49+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2022 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 156016, 156017, 156018, 156019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 38434540-3)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 298.400,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της ενταγμένης πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (MIS 5075964) με χρηματοδότηση από το «ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020»2022-05-11T16:46:49+03:00
Go to Top