Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Προκηρύξεις Διαγωνισμών2022-08-31T17:37:02+03:00
904, 2024

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια κατεψυγμένου κρέατος και νωπών πουλερικών με κριτήριο κατακύρωσης το Μεγαλύτερο Ποσοστό Έκπτωσης (%) επί της μέσης λιανικής τιμής που εκδίδεται από το τμήμα Εμπορίου Χανίων

09.04.2024|Έρευνα αγοράς|

Δείτε περισσότερα εδώ.

904, 2024

Διακήρυξη με αριθμό 10/2024 – (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ “348485”) δημόσιου, ηλεκτρονικού, ανοικτού, κάτω των ορίων (τακτικού) διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «Μεταφοράς Βιολογικού Υλικού και Αίματος» (CPV 60000000-8)»για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συμβάσεων 2024

09.04.2024|Ανοικτοί Κάτω του Ορίου Διαγωνισμοί|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top