Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Γραφείο Προμηθειών2022-09-26T11:32:20+03:00
1708, 2023

Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ανάθεση «Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» (CPV 50421000-2) ,για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

17.08.2023|Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

208, 2023

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Ακτινολογικού Συγκροτήματος (CPV 33111000-1)» για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος

02.08.2023|Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2607, 2023

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης στο πλαίσιο ωρίμανσης της πράξης Προμήθειας και Τοποθέτησης Υλικών (CPV:44190000-8, 72222300-0) για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό έξι (6) Χειρουργικών Αιθουσών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων»

26.07.2023|Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top