Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

«Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας (CPV : 85121000-3 Ιατρικές υπηρεσίες) και Τεχνικού Ασφαλείας (CPV 71317210-8-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας) για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συμβάσεων 2024»

2024-05-02T09:40:15+03:00

Πρόσκληση Α Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών ΑΔΑΜ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

«Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας (CPV : 85121000-3 Ιατρικές υπηρεσίες) και Τεχνικού Ασφαλείας (CPV 71317210-8-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας) για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συμβάσεων 2024»2024-05-02T09:40:15+03:00

Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αντίστροφης Ώσμωσης (CPV 42912000-2), για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

2023-12-19T15:24:03+02:00

2023DIAB27582 ΑΔΑΜ Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Πρόσκληση Α Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αντίστροφης Ώσμωσης (CPV 42912000-2), για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων2023-12-19T15:24:03+02:00

Πρόσκληση Πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια «Τριών πολυθρόνων (CPV38434540-3) ημερήσιας νοσηλείας κατάλληλες για την Αιμοδοσία»

2023-06-14T10:11:29+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια «Τριών πολυθρόνων (CPV38434540-3) ημερήσιας νοσηλείας κατάλληλες για την Αιμοδοσία»2023-06-14T10:11:29+03:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (Β) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (CPV : 38434540-3)

2023-02-08T14:56:31+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (Β) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (CPV : 38434540-3)2023-02-08T14:56:31+02:00

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (CPV38434540-3) για τις ανάγκες του Οφθαλμολογικού τμήματος

2022-12-22T13:48:52+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (CPV38434540-3) για τις ανάγκες του Οφθαλμολογικού τμήματος2022-12-22T13:48:52+02:00

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια « ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ » (CPV 33694000-1)-(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού.

2022-08-09T10:42:23+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια « ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ » (CPV 33694000-1)-(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού.2022-08-09T10:42:23+03:00

Πρόσκληση Πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44190000-8) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ (CPV 72222300-0) ΔΥΟ (2) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 234.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

2022-05-17T10:49:58+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44190000-8) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ (CPV 72222300-0) ΔΥΟ (2) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 234.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ2022-05-17T10:49:58+03:00

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΝAVIGATOR SYSTEM), Ρινός, Κεφαλής και Τραχήλου (CPV 33168100-6) εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 148.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες της ΩΡΛ Κλινικής, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025

2022-05-12T14:20:44+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΝAVIGATOR SYSTEM), Ρινός, Κεφαλής και Τραχήλου (CPV 33168100-6) εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 148.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες της ΩΡΛ Κλινικής, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-20252022-05-12T14:20:44+03:00

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την διαμόρφωση του χώρου της βιβλιοθήκης σε μια σύγχρονη μονάδα επεμβατικής κάρδιο – αγγειογραφίας

2022-05-11T16:51:21+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την διαμόρφωση του χώρου της βιβλιοθήκης σε μια σύγχρονη μονάδα επεμβατικής κάρδιο – αγγειογραφίας2022-05-11T16:51:21+03:00

Πρόσκληση Πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Α’Χειρουργικού τμήματος (CPV:38434540-3)

2022-05-11T16:58:31+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Α’Χειρουργικού τμήματος (CPV:38434540-3)2022-05-11T16:58:31+03:00
Go to Top