Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αντίστροφης Ώσμωσης (CPV 42912000-2), για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

2023-12-19T15:24:03+02:00

2023DIAB27582 ΑΔΑΜ Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Πρόσκληση Α Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αντίστροφης Ώσμωσης (CPV 42912000-2), για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων2023-12-19T15:24:03+02:00

Πρόσκληση Πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια «Τριών πολυθρόνων (CPV38434540-3) ημερήσιας νοσηλείας κατάλληλες για την Αιμοδοσία»

2023-06-14T10:11:29+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια «Τριών πολυθρόνων (CPV38434540-3) ημερήσιας νοσηλείας κατάλληλες για την Αιμοδοσία»2023-06-14T10:11:29+03:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (Β) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (CPV : 38434540-3)

2023-02-08T14:56:31+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (Β) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (CPV : 38434540-3)2023-02-08T14:56:31+02:00

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (CPV38434540-3) για τις ανάγκες του Οφθαλμολογικού τμήματος

2022-12-22T13:48:52+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (CPV38434540-3) για τις ανάγκες του Οφθαλμολογικού τμήματος2022-12-22T13:48:52+02:00

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια « ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ » (CPV 33694000-1)-(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού.

2022-08-09T10:42:23+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια « ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ » (CPV 33694000-1)-(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού.2022-08-09T10:42:23+03:00

Πρόσκληση Πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44190000-8) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ (CPV 72222300-0) ΔΥΟ (2) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 234.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

2022-05-17T10:49:58+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44190000-8) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ (CPV 72222300-0) ΔΥΟ (2) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 234.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ2022-05-17T10:49:58+03:00

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΝAVIGATOR SYSTEM), Ρινός, Κεφαλής και Τραχήλου (CPV 33168100-6) εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 148.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες της ΩΡΛ Κλινικής, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025

2022-05-12T14:20:44+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΝAVIGATOR SYSTEM), Ρινός, Κεφαλής και Τραχήλου (CPV 33168100-6) εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 148.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες της ΩΡΛ Κλινικής, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-20252022-05-12T14:20:44+03:00

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την διαμόρφωση του χώρου της βιβλιοθήκης σε μια σύγχρονη μονάδα επεμβατικής κάρδιο – αγγειογραφίας

2022-05-11T16:51:21+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την διαμόρφωση του χώρου της βιβλιοθήκης σε μια σύγχρονη μονάδα επεμβατικής κάρδιο – αγγειογραφίας2022-05-11T16:51:21+03:00

Πρόσκληση Πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Α’Χειρουργικού τμήματος (CPV:38434540-3)

2022-05-11T16:58:31+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Πρώτης (Α) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Α’Χειρουργικού τμήματος (CPV:38434540-3)2022-05-11T16:58:31+03:00

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, ήτοι ενός Ψυκτικού Μικροτόμου (κρυοστάτης – σύστημα ταχείων βιοψιών) για το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, (CPV 33910000-2 ), ενός Ακτινολογικού συγκροτήματος (CPV 33111000-1) για το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, και Χειρουργικές διαθερμίες (CPV 33162100-4)

2022-05-11T16:58:49+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, ήτοι ενός Ψυκτικού Μικροτόμου (κρυοστάτης – σύστημα ταχείων βιοψιών) για το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, (CPV 33910000-2 ), ενός Ακτινολογικού συγκροτήματος (CPV 33111000-1) για το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, και Χειρουργικές διαθερμίες (CPV 33162100-4)2022-05-11T16:58:49+03:00
Go to Top