Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Διαβουλεύσεις2022-08-31T15:22:24+03:00
1203, 2024

Παρατηρήσεις οικονομικών φορέων κατόπιν ολοκλήρωσης της Α’ (Πρώτης) Δημόσιας Διαβούλευσης ( 24DIAB27858) για την «προμήθεια 50 Ασυρμάτων (CPV 31711110-7) , για Επιχειρησιακές Ασκήσεις Ετοιμότητας στο πλαίσιο εφαρμογής των Σχεδίων Έκτακτων Αναγκών «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ –ΠΕΡΣΕΑΣ

12.03.2024|Διαβούλευση|

Δείτε περισσότερα εδώ.

703, 2024

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την «προμήθεια αντιδραστηρίων για τα PD-L1 και ΗΕΡ-2 για την κάλυψη των αναγκών του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»

07.03.2024|Διαβούλευση|

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

2302, 2024

Πρόσκληση Πρώτης (Α’) Δημόσιας Διαβούλευσης για την «προμήθεια 50 Ασυρμάτων (CPV 31711110-7) , για Επιχειρησιακές Ασκήσεις Ετοιμότητας στο πλαίσιο εφαρμογής των Σχεδίων Έκτακτων Αναγκών «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ –ΠΕΡΣΕΑΣ», εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

23.02.2024|Διαβούλευση|

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

2301, 2024

Πρόσκληση Τέταρτης (Δ’) Δημόσιας Διαβούλευσης μέσω ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ για το υποέργο 2 της με MIS 5215545 ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλωσίμων για την Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

23.01.2024|Διαβούλευση|

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

1912, 2023

Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αντίστροφης Ώσμωσης (CPV 42912000-2), για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

19.12.2023|Διαβούλευση, Προσκλήσεις για Διαβούλευση|

2023DIAB27582 ΑΔΑΜ Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Πρόσκληση Α Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Go to Top