Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Πρόσκληση για την κάλυψη θέσεων Διοικητών & Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 5062/2023 (ΦΕΚ 183/Α΄/3.11.2023)

2024-01-15T19:59:46+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ

Πρόσκληση για την κάλυψη θέσεων Διοικητών & Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 5062/2023 (ΦΕΚ 183/Α΄/3.11.2023)2024-01-15T19:59:46+02:00

Πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), για την ανάθεση ετήσιας συντήρησης του υφιστάμενου συστήματος αρχειοθέτησης και διάγνωσης ιατρικών εικόνων PACS/RIS (CPV 50312600-1)

2023-09-21T14:04:35+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), για την ανάθεση ετήσιας συντήρησης του υφιστάμενου συστήματος αρχειοθέτησης και διάγνωσης ιατρικών εικόνων PACS/RIS (CPV 50312600-1)2023-09-21T14:04:35+03:00

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση “ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (CPV:85143000-3)

2023-07-28T16:23:26+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση “ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (CPV:85143000-3)2023-07-28T16:23:26+03:00

Ανέγερση νέας τριώροφης ψυχιατρικής πτέρυγας – δωρεάς Γεωργίου Γ. Μαλινάκη – επέκταση Ψυχιατρικής κλινικής Γ. Ν. Χανίων

2022-08-11T15:47:45+03:00

Δείτε την πρόσκληση εδώ. Δείτε την περίληψη εδώ.

Ανέγερση νέας τριώροφης ψυχιατρικής πτέρυγας – δωρεάς Γεωργίου Γ. Μαλινάκη – επέκταση Ψυχιατρικής κλινικής Γ. Ν. Χανίων2022-08-11T15:47:45+03:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CPV 85100000-0) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

2022-05-11T17:14:24+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CPV 85100000-0) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ2022-05-11T17:14:24+03:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις Τράπεζες για την τοποθέτηση ATM στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

2022-05-11T17:29:02+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις Τράπεζες για την τοποθέτηση ATM στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων2022-05-11T17:29:02+03:00

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (CPV 79713000-5) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

2022-05-11T17:32:15+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (CPV 79713000-5) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ2022-05-11T17:32:15+03:00
Go to Top