Δείτε την πρόσκληση εδώ.
Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές εδώ.