Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2022 Aρ. πρωτ. 8500/06-04-2022 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (CPV-15000000-8)

2023-10-25T11:57:25+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2022 Aρ. πρωτ. 8500/06-04-2022 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (CPV-15000000-8)2023-10-25T11:57:25+03:00

Επαναληπτική Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ CPV-15000000-8) για το τμήμα ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΩΠΗ ΠΑΤΑΤΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ

2023-02-10T13:59:15+02:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Επαναληπτική Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ CPV-15000000-8) για το τμήμα ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΩΠΗ ΠΑΤΑΤΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ2023-02-10T13:59:15+02:00

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟY ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ CPV-15000000-8) ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ 2022- 2023,2023- 2024, 2024-2025 & 2025-2026. η οποία μπορεί κάθε έτος να παραταθεί χρονικά με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου την τρίμηνη παράταση ως προς την απορρόφηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της. Εκτιμώμενη Συνολική αξία σύμβασης: 4.142.421,28 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

2022-05-13T12:30:57+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟY ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ CPV-15000000-8) ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ 2022- 2023,2023- 2024, 2024-2025 & 2025-2026. η οποία μπορεί κάθε έτος να παραταθεί χρονικά με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου την τρίμηνη παράταση ως προς την απορρόφηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της. Εκτιμώμενη Συνολική αξία σύμβασης: 4.142.421,28 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ2022-05-13T12:30:57+03:00
Go to Top