Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΝΔΑΚΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΠΑΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ (CPV 45213313-0)

2023-07-06T11:07:39+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΝΔΑΚΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΠΑΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ (CPV 45213313-0)2023-07-06T11:07:39+03:00

Έρευνα Αγοράς που αφορά επείγουσα Προμήθεια kit ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα για τον ποιοτικό προσδιορισμό του αντιγόνου του Campylobacter σε κόπρανα» (CPV 33698100-0) στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα έτος επιπλέον

2023-07-04T14:42:53+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα Αγοράς που αφορά επείγουσα Προμήθεια kit ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα για τον ποιοτικό προσδιορισμό του αντιγόνου του Campylobacter σε κόπρανα» (CPV 33698100-0) στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα έτος επιπλέον2023-07-04T14:42:53+03:00

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Gambro AK-200S (CPV 50421000-2)

2023-07-03T14:52:08+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Gambro AK-200S (CPV 50421000-2)2023-07-03T14:52:08+03:00

«Προμήθεια είκοσι πέντε (25) ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων» (CPV 30200000-1)

2023-06-08T12:06:48+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

«Προμήθεια είκοσι πέντε (25) ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων» (CPV 30200000-1)2023-06-08T12:06:48+03:00

Α.Π. 14471/07.06.2023 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ για την επείγουσα ανάθεση ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ FAN COIL (CPV 50720000-8) ΕΞΙ (6) ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

2023-06-07T13:59:15+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Α.Π. 14471/07.06.2023 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ για την επείγουσα ανάθεση ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ FAN COIL (CPV 50720000-8) ΕΞΙ (6) ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ2023-06-07T13:59:15+03:00

«Ανάθεση εργασιών καθαρισμού, αποψίλωσης των υπαίθριων χώρων του Γ.Ν.Χανίων και κοπής- κλαδέματος των ξερών δένδρων, καθώς και η κοπή όλων των ξερών ξυλωδών φυτών και βάτων για την αποφυγή πυρκαγιών.»(CPV:77312000-0)

2023-06-07T11:28:16+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

«Ανάθεση εργασιών καθαρισμού, αποψίλωσης των υπαίθριων χώρων του Γ.Ν.Χανίων και κοπής- κλαδέματος των ξερών δένδρων, καθώς και η κοπή όλων των ξερών ξυλωδών φυτών και βάτων για την αποφυγή πυρκαγιών.»(CPV:77312000-0)2023-06-07T11:28:16+03:00

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΟΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ

2023-05-19T10:21:19+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΟΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ2023-05-19T10:21:19+03:00
Go to Top