Επικοινωνία:

E-mail τμήματος: piriniki@chaniahospital.gr

Τηλέφωνα:
Γραμματεία: 28210-22400
Γραφείο Ιατρών: 28210-22411
Γραφείο Ακτινοφυσικών: 28210-22413

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού:
Ραντεβού: 10:00-13:00
Παραλαβή Απαντήσεων: 10:00-12:00

Για παραλαβή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων στο χώρο του Νοσοκομείου, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Ασθενής:
  Ταυτότητα + Α.Μ.Κ.Α. ή Βιβλιάριο Ασθενείας
 • Τρίτος (Συγγενής ή ΜΗ):
  Εξουσιοδότηση του Ασθενούς + Ταυτότητα του Εξουσιοδοτούμενου
 • Γονέας Ανηλίκου:
  Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης + Ταυτότητα του Γονέα
 • Δικαστικοί: Συμπαραστάτες:
  Αντίγραφο της απόφασης που ορίζει το διορισμό σας + Ταυτότητα

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (In-Vivo) ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

1. Σπινθηρογράφημα με τομογραφική (SPECT) μελέτη Αιμάτωσης Μυοκαρδίου (οδηγίες προετοιμασίας εξεταζόμενου για την εξέταση)

2. Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου για έλεγχο αμυλοείδωσης.

3. Σπινθηρογραφήματα οστών (οδηγίες προετοιμασίας εξεταζόμενου για την εξέταση)

 • Ολόσωμος έλεγχος, εντοπισμένες στατικές λήψεις και τομογραφικές λήψεις
 • Δυναμικό σπινθηρογράφημα οστών 3-φάσεων

4. Σπινθηρογραφήματα νεφρών

5. Σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς αδένα με Tc-99m (οδηγίες προετοιμασίας εξεταζόμενου για την εξέταση)

6. Σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών αδένων (οδηγίες προετοιμασίας εξεταζόμενου για την εξέταση)

7. Σπινθηρογράφημα ανίχνευσης φρουρού λεμφαδένα (οδηγίες προετοιμασίας εξεταζόμενου για την εξέταση)
Σε κακοήθεια μαστού και μελάνωμα με λήψη δεδομένων στην γ-Camera και επιπλέον με διεγχειρητικό ανιχνευτή γ-ακτινοβολίας. (γ-probe Ραδιοκατευθυνόμενη χειρουργική)

8. Ολόσωμο Σπινθηρογράφημα (WB) με Ι-131:

9. Σπινθηρογράφημα Εγκεφάλου

 • Μελέτη βασικών γαγγλίων με I-123-DATSCAN και για τη διάγνωση της νόσου Πάρκινσον (οδηγίες προετοιμασίας εξεταζόμενου για την εξέταση)
 • Σπινθηρογράφημα εγκεφάλου με Tc99m-HMPAO για τη διερεύνηση της περιοχικής εγκεφαλικής αιμάτωσης και την ανίχνευση της νόσου Αλτσχάιμερ.
 • Σπινθηρογράφημα εγκεφάλου με Tetrofosmin για τη διερεύνηση χωροκατακτητικών βλαβών

10. Σπινθηρογράφημα Μεκκελείου αποφύσεως (οδηγίες προετοιμασίας εξεταζόμενου για την εξέταση)

11. Σπινθηρογράφημα με Γάλλιο (Ga-67) για φλεγμονές και ογκολογικά περιστατικά (οδηγίες προετοιμασίας εξεταζόμενου για την εξέταση)

12. Σπινθηρογράφημα με Οκτρεοτίδιο για νευροενδοκρινείς όγκους(οδηγίες προετοιμασίας εξεταζόμενου για την εξέταση)

13. Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης πνευμόνων

14. Ανίχνευση Αιμορραγίας πεπτικού με Tc-99m-επισημασμένα ερυθροκύτταρα

15. Σπινθηρογράφημα με Tc-99m-επισημασμένα λευκοκύτταρα για τη διερεύνηση φλεγμονών

16. Σπινθηρογράφημα Μυελού των Οστών (νωτιαίου σωλήνος)

17. Σπινθηρογράφημα Επινεφριδίων με Ι-123-ΜΙBG