Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Έργα ΕΣΠΑ2022-08-31T12:22:17+03:00
2302, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2023 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 181606,181607 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ/ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΟ (CPV 33111500-6) & “C-ARM ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (CPV 33111600-7)”» Α/Α 6 της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5075964

23.02.2023|Έργα ΕΣΠΑ, Προκηρύξεις Διαγωνισμών|

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2 Αρχείο Νο3

2302, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2023, ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 184855 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (CPV 33192230-3)»

23.02.2023|Έργα ΕΣΠΑ, Προκηρύξεις Διαγωνισμών|

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

1205, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (NAVIGATOR SYSTEM), ΡΙΝΟΣ, ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ¨»

12.05.2022|Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2015|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top