Η ΜΤΝ ΓΝΝ ΧΑΝΙΩΝ διαθέτει 27 μηχανήματα αιμοκάθαρσης και εξυπηρετεί περίπου 80 μόνιμους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς.

Πέραν αυτού η ΜΤΝ του Νοσοκομείου μας εξυπηρετεί και όλους τους υπόλοιπους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς του νομού οι οποίοι υποβάλλονται στο τρισεβδομαδιαίο πρόγραμμα θεραπείας τους στις δύο ιδιωτικές Μονάδες Τεχνητού Νεφρού (ΠΕΡΊΠΟΥ 80) και οι οποίοι είτε νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο για οποιοδήποτε λόγο είτε χρειάζονται να υποβληθούν οξέως και εκτάκτως σε συνεδρία ΤΝ.