Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

Έτος 2021

2021-06-23T11:57:12+03:00

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Μαΐου  2021 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Απριλίου  2021 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Μάρτιος  2021 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Φεβρουαρίου 2021 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Ιανουαρίου 2021

Έτος 20212021-06-23T11:57:12+03:00

Έτος 2020

2021-02-03T12:50:19+02:00

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου έτους  2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Δεκεμβρίου  2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Νοεμβρίου  2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Οκτωβρίου  2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Σεπτεμβρίου  2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Αυγούστου 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Ιουλίου 2020 [...]

Έτος 20202021-02-03T12:50:19+02:00

Έτος 2019

2021-02-16T13:43:28+02:00

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου έτους 2019 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Δεκεμβρίου 2019 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Νοεμβρίου 2019 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Οκτωβρίου 2019 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Σεπτεμβρίου 2019 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Αυγούστου 2019 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Ιουλίου 2019 [...]

Έτος 20192021-02-16T13:43:28+02:00

Έτος 2018

2019-02-14T13:28:14+02:00

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου έτους 2018 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Δεκεμβρίου 2018 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Νοεμβρίου 2018 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Οκτωβρίου 2018 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Σεπτεμβρίου 2018 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Αυγούστου 2018 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Ιουλίου 2018 [...]

Έτος 20182019-02-14T13:28:14+02:00

Έτος 2014

2018-07-18T14:06:38+03:00

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου έτους 2014

Έτος 20142018-07-18T14:06:38+03:00

Έτος 2015

2018-07-18T15:05:07+03:00

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου έτους 2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Δεκεμβρίου 2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Νοεμβρίου 2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Οκτωβρίου 2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Σεπτεμβρίου 2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Αυγούστου 2015 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Ιουλίου 2015 [...]

Έτος 20152018-07-18T15:05:07+03:00

Έτος 2016

2018-07-18T14:46:02+03:00

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου έτους 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Δεκεμβρίου 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Νοεμβρίου 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Οκτωβρίου 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Σεπτεμβρίου 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Αυγούστου 2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Ιουλίου 2016 [...]

Έτος 20162018-07-18T14:46:02+03:00

Έτος 2017

2018-07-18T14:05:01+03:00

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου έτους 2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Δεκεμβρίου 2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Νοεμβρίου 2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Οκτωβρίου 2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Σεπτεμβρίου 2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Αυγούστου 2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Ιουλίου 2017 [...]

Έτος 20172018-07-18T14:05:01+03:00
Go to Top