Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10 /2021 – (ΕΣΗΔΗΣ 143281) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV:09100000-0)

2022-05-11T17:06:30+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10 /2021 – (ΕΣΗΔΗΣ 143281) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV:09100000-0)2022-05-11T17:06:30+03:00

Σχετικα με τον ορισμο νεας ημερομηνιας Ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών TOY Δημόσιου Ηλεκτρονικού ΑΝΟΙΚΤΟΥ Διαγωνισμού, Διακήρυξη 09/2021 (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 143156), για την προμήθεια Στολών και Υποδημάτων Νοσηλευτικού προσωπικού (ΑΔΑΜ 21PROC009549467 2021-11-16)

2022-05-11T17:09:21+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Σχετικα με τον ορισμο νεας ημερομηνιας Ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών TOY Δημόσιου Ηλεκτρονικού ΑΝΟΙΚΤΟΥ Διαγωνισμού, Διακήρυξη 09/2021 (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 143156), για την προμήθεια Στολών και Υποδημάτων Νοσηλευτικού προσωπικού (ΑΔΑΜ 21PROC009549467 2021-11-16)2022-05-11T17:09:21+03:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10 /2021 – (ΕΣΗΔΗΣ 143281) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV:09100000-0)

2022-05-11T17:19:09+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10 /2021 – (ΕΣΗΔΗΣ 143281) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV:09100000-0)2022-05-11T17:19:09+03:00

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ 08/2021 (ΕΣΗΔΗΣ 141646)ΔΗΜΟΣΙΟΥ Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ PVC Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (CPV 44112200-0).

2022-05-11T17:25:23+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ 08/2021 (ΕΣΗΔΗΣ 141646)ΔΗΜΟΣΙΟΥ Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ PVC Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (CPV 44112200-0).2022-05-11T17:25:23+03:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ PVC Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (cpv 44112200-0).

2022-05-11T17:27:33+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ PVC Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (cpv 44112200-0).2022-05-11T17:27:33+03:00

Ανάρτηση έρευνας αγοράς “Σχετικά με ανάθεση υπηρεσίας “Καθαρισμού, αποψίλωσης & κλαδέματος υπαίθριων χώρων”

2022-05-11T22:17:07+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανάρτηση έρευνας αγοράς “Σχετικά με ανάθεση υπηρεσίας “Καθαρισμού, αποψίλωσης & κλαδέματος υπαίθριων χώρων”2022-05-11T22:17:07+03:00

Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ CPV 33111200-3

2022-05-11T22:30:25+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ CPV 33111200-32022-05-11T22:30:25+03:00

Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – Pharmacy Automated Dispensing System (CPV 42997300), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.”

2022-05-11T22:40:03+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – Pharmacy Automated Dispensing System (CPV 42997300), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.”2022-05-11T22:40:03+03:00
Go to Top