Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17/2024 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ”348860, 348861, 348862″ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV 38434520-7) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 199.613,90 ΕΥΡΩ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ), ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ, ΗΤΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 399.227,80 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 6% ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2024»

2024-06-12T15:32:40+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17/2024 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ”348860, 348861, 348862″ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV 38434520-7) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 199.613,90 ΕΥΡΩ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ), ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ, ΗΤΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 399.227,80 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 6% ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2024»2024-06-12T15:32:40+03:00

Παροχή Διευκρινίσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 14/2024 (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 352132) για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Αποθήκευσης και Διαχείρισης Αναλωσίμων του Αιμοδυναμικού Τμήματος

2024-06-12T15:30:43+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Παροχή Διευκρινίσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 14/2024 (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 352132) για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Αποθήκευσης και Διαχείρισης Αναλωσίμων του Αιμοδυναμικού Τμήματος2024-06-12T15:30:43+03:00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (CPV- 33140000-3) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

2024-06-12T15:28:53+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (CPV- 33140000-3) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ2024-06-12T15:28:53+03:00

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΓΟ ΨΥΞΗΣ Νο 3 ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (CPV- 50700000-2)

2024-06-07T13:58:18+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΓΟ ΨΥΞΗΣ Νο 3 ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (CPV- 50700000-2)2024-06-07T13:58:18+03:00

Έρευνα Αγοράς που αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου Χανίων

2024-06-07T10:53:08+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα Αγοράς που αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου Χανίων2024-06-07T10:53:08+03:00

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια νωπού κρέατος με κριτήριο κατακύρωσης το Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της μέσης λιανικής τιμής που εκδίδεται από το τμήμα Εμπορίου Χανίων

2024-06-07T10:09:08+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια νωπού κρέατος με κριτήριο κατακύρωσης το Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της μέσης λιανικής τιμής που εκδίδεται από το τμήμα Εμπορίου Χανίων2024-06-07T10:09:08+03:00

Διακήρυξη με αριθμό 15/2024 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 352270 Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «Επισκευής & Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (CPV 50421000-2)» για δύο (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συμβάσεων 2024, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

2024-06-03T13:21:49+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Διακήρυξη με αριθμό 15/2024 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 352270 Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «Επισκευής & Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (CPV 50421000-2)» για δύο (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συμβάσεων 2024, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής2024-06-03T13:21:49+03:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2024 – ΕΣΗΔΗΣ 347840 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (CPV 98300000-6)-ΚΑΕ:0429 ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

2024-05-30T14:12:46+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2024 – ΕΣΗΔΗΣ 347840 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (CPV 98300000-6)-ΚΑΕ:0429 ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ2024-05-30T14:12:46+03:00

Διακήρυξης 14/2024 για την «Προμήθεια Συστήματος Ψηφιακής Διαχείρισης Υλικών υψηλού κόστους που βασίζεται στην τεχνολογία RFID (CPV 48921000-0) στο Αιμοδυναμικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

2024-05-30T13:58:35+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Διακήρυξης 14/2024 για την «Προμήθεια Συστήματος Ψηφιακής Διαχείρισης Υλικών υψηλού κόστους που βασίζεται στην τεχνολογία RFID (CPV 48921000-0) στο Αιμοδυναμικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων2024-05-30T13:58:35+03:00
Go to Top