Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821022000, 2821342000 - Email: info@chaniahospital.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ – Μ/Σ ΠΕΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ Η/Ζ (CPV:50711000-2) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ»

2023-08-02T11:22:16+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ – Μ/Σ ΠΕΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ Η/Ζ (CPV:50711000-2) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ»2023-08-02T11:22:16+03:00

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση “ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (CPV:85143000-3)

2023-07-28T16:23:26+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση “ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (CPV:85143000-3)2023-07-28T16:23:26+03:00

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΝΔΑΚΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΠΑΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ (CPV 45213313-0)

2023-07-06T11:07:39+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΝΔΑΚΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΠΑΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ (CPV 45213313-0)2023-07-06T11:07:39+03:00

Έρευνα Αγοράς που αφορά επείγουσα Προμήθεια kit ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα για τον ποιοτικό προσδιορισμό του αντιγόνου του Campylobacter σε κόπρανα» (CPV 33698100-0) στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα έτος επιπλέον

2023-07-04T14:42:53+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

Έρευνα Αγοράς που αφορά επείγουσα Προμήθεια kit ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα για τον ποιοτικό προσδιορισμό του αντιγόνου του Campylobacter σε κόπρανα» (CPV 33698100-0) στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα έτος επιπλέον2023-07-04T14:42:53+03:00

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Gambro AK-200S (CPV 50421000-2)

2023-07-03T14:52:08+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Gambro AK-200S (CPV 50421000-2)2023-07-03T14:52:08+03:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 9/2023 (EΣΗΔΗΣ 194562) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ και την ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

2023-07-03T10:25:54+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 9/2023 (EΣΗΔΗΣ 194562) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ και την ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ2023-07-03T10:25:54+03:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2023 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 196116 Ε ΔΗΜΟΣΙΟY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΑΝΟΙΚΤΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝOΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ (CPV 33141420-0)

2023-06-30T12:50:17+03:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2023 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 196116 Ε ΔΗΜΟΣΙΟY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΑΝΟΙΚΤΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝOΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ (CPV 33141420-0)2023-06-30T12:50:17+03:00
Go to Top